Bitcoin investering zinvol – Toekomst van crypto?

| NL Law

| Leestijd: 3 minuten
bitcoin zinvol?

Eind 2022 publiceerde De Nederlandsche Bank (hierna: “DNB”) een rapport over cryptoactiva. In het rapport wordt ingegaan op de mogelijkheden en risico’s van crypto’s. In het rapport staan harde conclusies over de toekomst van crypto’s. Wat zijn die conclusies?

Zinvolle investering in Bitcoins en andere ongedekte crypto’s?

Bitcoin is een voorbeeld van cryptoactiva. Dat zijn digitale middelen met een bepaalde waarde. Te denken valt, naast bitcoin, aan ethereum, maar ook aan stablecoins. Stablecoins zijn digitale munten, waarvan de waarde aan een niet-digitaal middel met waarde is gekoppeld, zoals de euro, dollar of goud. Kortom, de definitie is breed. Dat moet ook wel, want anders bestaat er een kans dat bepaalde producten tussen de regels door vliegen.

De kritiek van de DNB richt zich vooral op bitcoins en andere crypto’s waarvan de waarde niet gedekt is. De waarde van dit soort crypto’s hangt uitsluitend af van vraag en aanbod. Dat maakt dat ze vooral worden gebruikt om mee te speculeren. Er worden crypto’s gekocht en verkocht in de hoop om daarmee winsten te maken. Vooral jongeren worden hierdoor beïnvloed.

Daarnaast hebben ongedekte crypto’s nog een ander groot risico. Een voorbeeld is het omvallen van de beurs FTX. Dit gebeurde doordat risico’s waren afgedekt met leningen in de crypto van FTX zelf, FTTs. Toen de waarde van FTTs snel daalde, waren de risico’s natuurlijk ook niet meer afgedekt. De verwachting is dat er mogelijk meer dan één miljoen schuldeisers zijn.

Stablecoins zinvoller dan Bitcoin?

De vraag die dan opkomt is wat het alternatief is. Door de DNB wordt veel aandacht besteed aan zogeheten stablecoins. Als betaalmiddel zijn stablecoins een stuk veiliger dan bitcoins en andere ongedekte crypto’s. De waarde van de stablecoin is gekoppeld aan regulier geld, zoals euro’s of dollars. Daarmee wordt het gunstiger om dit als betaalmiddel te gebruiken voor grensoverschrijdende transacties. Het grote voordeel van bitcoins en andere crypto’s is natuurlijk het snellere betalingsverkeer. Al moet ook worden gezegd dat de DNB daarover stelt dat het binnen Europa sowieso al snel gaat.

Zinvolle regels Bitcoin en Crypto

Aangezien de DNB zo kritisch is, kan men zich afvragen of er potentieel zit in bitcoin en andere crypto’s. Daarover stelt de DNB dat zij wel mogelijkheden ziet. Echter zullen daarvoor regels moeten komen. Gelukkig zijn de meeste partijen het daarover eens en zien partijen in dat de regels verder moeten gaan dan het bestrijden van criminaliteit. Er zal onder andere moeten worden gekeken naar toezicht op handelsplatformen.

Verder is de DNB zich  zeer bewust van het feit dat cryptomarkten, in tegenstelling tot andere financiële markten, aan veel risico worden blootgesteld. Niet in de laatste plaats vanwege de complexiteit, anonimiteit en ondoorzichtige structuren. Ook worden er vele illegale activiteiten uitgevoerd. Dit maakt dat grote verliezen kunnen ontstaan. Zie alleen al het hierboven aangehaalde voorbeeld van FTX.

Regels voor Bitcoins en Crypto zinvol?

Juist omdat regelgeving zo belangrijk is, benoemt de DNB dat zij zich inspant om op internationaal niveau regelgeving op te stellen. Een goed voorbeeld hiervan is de MiCA-verordening die op 20 april 2023 door het Europees Parlement is goedgekeurd. Het lastige bij het opstellen van regelgeving, is het feit dat definities breed moeten zijn, om te voorkomen dat er mazen in het net ontstaan. Dat maakt ook dat het internationaal moet worden geregeld, want anders ontstaan er verschillen tussen landen. Dit is onwenselijk vanwege het feit dat bitcoins en crytpo’s vooral voor grensoverschrijdende betalingen gebruikt worden.

Zinvolle toekomst van Bitcoins en Crypto’s

Het is duidelijk dat voor een rooskleurige toekomst van bitcoins en crypto’s nog hard aan de weg moet worden getimmerd. Er worden momenteel grote risico’s genomen met bitcoins en crypto. Te denken valt aan het financieren van woningen waarbij bitcoins of andere ongedekte crypto’s als onderpand worden gegeven. Net als tijdens de financiële crisis van 2008 kan dit een grote crash veroorzaken. Immers, leningen zijn in dat geval niet voldoende gedekt, waardoor de financierders omvallen en de financiële markten crashen.

Risico’s Bitcoin?

Gelet op de waarde van de bitcoin zal het met de bitcoin zelf nog wel even goed gaan. Ook met andere grotere crypto’s lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Voor kleinere crypto’s is dat anders. Het kritische geluid van de DNB is dan ook goed te begrijpen. Dat er nadere regels worden opgesteld is niet onwenselijk, al zal dat natuurlijk op het gebied van compliance extra kosten met zich meebrengen. Uiteindelijk zullen alle betrokkene daar echter bij gebaat zijn.

Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen, raden wij u aan om contact op te nemen met een van onze specialisten als u vragen heeft over investeringen in bitcoins of andere crypto’s, zodat zij u verder kunnen bijstaan.

 

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *