(Internationaal) personen- & familierecht

Onder het personen- en familierecht vallen onder meer zaken als huwelijk, scheiding, erfrecht en alle andere zaken die verband houden met familiebetrekkingen. Deze zaken kunnen een grote impact hebben op uw leven en het leven van uw geliefden. Komen daar internationale vraagstukken bij aan de orde, dan kan dat de zaken op juridisch en fiscaal gebied bovendien ingewikkeld maken.

 

Samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap of huwelijk

De (kandidaat-)notarissen van LexQuire kijken graag samen met u naar uw situatie en uw wensen. Zij adviseren u over eventuele internationale aspecten en de mogelijke afspraken die u kunt vastleggen in bijvoorbeeld een samenlevingscontract of over de mogelijkheden van huwelijksvoorwaarden.

Scheiden

Een echtscheiding is vrijwel altijd zeer ingrijpend. Met name indien sprake is van afspraken maken met betrekking tot de kinderen, het werk en het inkomen. Onze advocaten staan u bij met raad en daad.

Ondernemer en scheiden

Wij staan veelvuldig (internationale) ondernemers en/of hun ex-partners terzijde, bijvoorbeeld als bij de echtscheiding de waarde van de onderneming moet worden bepaald, verdeeld en afspraken moeten worden gemaakt over partner- en kinderalimentatie.

U kunt bij LexQuire terecht met vraagstukken op het gebied van:

  • Samenwonen en huwelijk: samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden
  • Kinderen: erkenning, ouderlijk gezag en voogdij
  • Scheiding: boedelverdeling, partner- en kinderalimentatie, ouderschapsplan, omgang en pensioenverevening
  • Erfrecht: erfopvolging, bedrijfsopvolging, testamenten en afwikkeling van nalatenschappen

Testamenten, erfenissen en estate planning

Of u nu een (levens)testament wenst op te stellen, advies wilt over uw estate planning of een verklaring van erfrecht nodig heeft – de specialisten van LexQuire helpen u verder.

Erfenis

Wij proberen zoveel mogelijk om in overleg met alle betrokkenen tot een juiste afwikkeling van de nalatenschap te komen. Is goed overleg niet (meer) mogelijk? Dan staan wij u tijdens de gerechtelijke procedure bij de rechtbank terzijde. Omdat onze advocaten & rechtsanwälte, belastingadviseurs en notarieel juristen vertrouwd zijn met de wetgeving aan alle zijden van de grens, kunnen wij u ook in internationale erfrechtskwesties uitstekend van dienst zijn.

Key Contacts

News & Insights