(Fiscale) Due Diligence

Bij fusies en overnames dient vooraf een due diligence onderzoek plaats te vinden. Met gepaste zorgvuldigheid dienen de potentiële fiscale en juridische risico’s in kaart gebracht te worden. Het team van LexQuire bestaat uit zowel juridische, alsook fiscale en notariële specialisten. Door onze one-stop-shop benadering kunt u bij ons terecht voor het gehele proces van een fusie of overname.

Het onderzoek

Naast het in kaart brengen van de risico’s, doen wij u ook aanbevelingen en geven wij advies over de wijze waarop u risico’s in de toekomst kunt voorkomen of beperken. Daarnaast adviseren wij over fiscale optimalisatie en op welke wijze u er zorg voor kunt dragen dat het traject verloopt op de wijze die u beoogt. Wij bepalen samen met u wat de reikwijdte van ons onderzoek zal zijn.

Internationale aspecten

Bij een due diligence onderzoek spelen internationale aspecten een grote rol indien sprake is van grensoverschrijdende fusies of overnames. Onze specialisten hebben ruime ervaring met internationale vraagstukken. Voorts bestaat ons team uit zowel Nederlandse advocaten, alsook Duitse advocaten (Rechtsanwälte) en internationaal georiënteerde (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs en advocaten.

Key Contacts

Vakartikelen