Bouw & Infrastructuur

In de sector bouw & infrastructuur komen alle vragen die onze cliënten kunnen hebben bij zowel het publieke alsook het civiele bouwrecht aan bod. Geschillen over oplevering, ontwerp- of uitvoeringsfouten, vergunningsaanvragen/bestemmingsplan wijzigingen en aannemingsovereenkomsten zijn daarbij veelvoorkomende onderwerpen waarbij wij adviseren en indien nodig onze cliënten bijstaan in een procedure.

Nieuwe projecten

Indien u voornemens bent om een bouwproject te starten of een samenwerking aan te gaan, is het verstandig om u door een specialist te laten adviseren over de mogelijke juridische risico’s. De specialisten van LexQuire zijn ervaren in het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Daarnaast weten zij waar u rekening mee dient te houden ten aanzien van de regelgeving van bijvoorbeeld provincie of gemeenten. Dit kan verrassingen en langdurige kostbare procedures in een later stadium voorkomen.

 

De specialisten van LexQuire hebben ervaring in het bijstaand van zowel aannemers, projectontwikkelaars, alsook investeerders.

Lopende projecten

Indien u onverhoopt in geschil raakt met uw contractspartner, de overheid of een derde, weten onze specialisten u ook verder te helpen. Zij adviseren u over de strategisch beste handelingen en staan u eveneens bij in een eventuele procedure.