(Internationaal) erfrecht

Eenieder krijgt op enig moment te maken met het erfrecht. Zowel ten aanzien van het regelen van de eigen nalatenschap alsook indien een dierbare overlijdt speelt het erfrecht een grote rol. Onze specialisten kunnen u in beide situaties adviseren en bijstaan.

Wettelijk erfrecht

Indien de overledene geen testament heeft opgemaakt, is het wettelijk erfrecht van toepassing. Erfgenamen hebben alsdan de keuze om de erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Dit is een persoonlijke keuze, die strategisch gemaakt kan worden. Onze specialisten kijken graag met u naar uw situatie en uw mogelijkheden. Zij hebben ook ruime ervaring in internationale en grensoverschrijdende kwesties.

Verklaring van erfrecht

Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op bezittingen van de overledene. Een notaris stelt een dergelijke verklaring op, na te hebben onderzocht of er een testament door de overledene is gemaakt en wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring wordt vaak gevraagd door banken en andere instanties. Ook hierbij kunnen onze specialisten en (kandidaat)notarissen u behulpzaam zijn.

Europese Verklaring van Erfrecht

De Europese Verklaring van Erfrecht vereenvoudigt de afhandeling van internationale nalatenschappen binnen de Europese Unie. Met deze verklaring kunnen erfgenamen, legatarissen of executeurs van een grensoverschrijdende nalatenschap hun rechten in andere EU-lidstaten aantonen.

Onze notarissen (of kandidaat-notarissen) met expertise in internationaal erfrecht kunnen deze verklaring opstellen na een grondig onderzoek van de testamentaire documenten en/of de wettelijke erfopvolging. Dit is een efficiënte oplossing voor grensoverschrijdende erfeniskwesties. Onze experts kunnen u adviseren en begeleiden om ervoor te zorgen dat de procedure soepel en in overeenstemming met het EU-recht verloopt.

Grensoverschrijdende erfenissen binnen de Europese Unie worden vergemakkelijkt door ons advocatenkantoor en onze notarissen, bijvoorbeeld vanuit onze vestigingen of partnerkantoren in Duitsland, België, Roemenië of Spanje.

Testament

Indien de overledene een uiterste wilsbeschikking vast heeft laten leggen in een notariële akte, is er sprake van een testament van de erflater. De erflater is vrij in wat deze in het testament wenst op te nemen. Er zijn echter een aantal wettelijke beschermingsregels (waaronder de legitieme portie) waar rekening mee dient te worden gehouden. Onze (kandidaat)notarissen adviseren u graag over uw mogelijkheden ten aanzien van de planning van uw nalatenschap, uw ‘estate planning‘.

Key Contacts

News & Insights