Ondernemingen

Onze (kandidaat-)notarissen, advocaten, Rechtsanwälte en belastingadviseurs weten welke vragen rijzen en welke problemen zich kunnen voordoen bij de ondernemerspraktijk. Met deze interdisciplinaire aanpak krijgen ondernemers het totaalpakket aangeboden. Met zowel notariële, juridisch als fiscale vragen helpen onze specialisten ondernemers verder.

(Internationaal) zaken doen?
Maak duidelijke afspraken

(Internationaal) zakendoen brengt risico’s met zich mee. Door vooraf duidelijke afspraken te maken én deze in uw contracten goed op papier te zetten, kunt u veel van deze risico’s uitsluiten. Duidelijke algemene voorwaarden spelen daarbij bijvoorbeeld een belangrijke rol. Ook de concrete afspraken in contracten kunnen onvoorziene omstandigheden reeds vooraf in goede banen leiden.

Het is dan ook van groot belang dat de bepalingen in uw contracten en algemene voorwaarden niet voor meerdere interpretatie vatbaar zijn. Voors is het van belang dat u rekening houdt met de dwingendrechtelijke bepalingen. Indien bepalingen in uw contract in strijd zijn met de wet, kan dit zeer nadelige gevolgen voor u hebben. Heldere en juridische waterdichte afspraken maken voorkomt dat er conflicten ontstaan en dat langdurige en kostbare procedures moeten worden gevoerd.

Advies vooraf

Wint u dus in een zo vroeg mogelijk stadium van bijvoorbeeld de contractonderhandelingen juridisch advies in van een specialist. Onze specialisten kunnen u van dienst zijn bij onder meer het oprichten of herstructureren van uw organisatie, het wijzigen of opstellen van statuten of bij eventuele insolventie of fiscale vraagstukken.

Zij adviseren u daarbij over de meest optimale ondernemingsvorm, over een strategische aanpak in een bedrijfsovername of over de fiscale inrichting van uw organisatie. De mogelijkheden, risico’s en valkuilen worden voor u in kaart gebracht.

Procederen

Bij een geschil is procederen mogelijk onvermijdelijk. Onze specialisten adviseren u over uw mogelijkheden en brengen uw positie in kaart. Daarbij zullen ze rekening houden met de commerciële voor- en nadelen alsook met de risico’s op de lange termijn en eventuele internationale aspecten. De mogelijkheden om tot een schikking te komen met de wederpartij zullen worden beproefd. Indien er geen aanvaardbare schikkingsmogelijkheden zijn, dan staan onze advocaten u bij in de procedure.