Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Uitgangspunt van het aansprakelijkheidsrecht is dat de werkelijk geleden schade volledig vergoed dient te worden. De schade bestaat uit materiële schade, uit vermogensschade (denk hierbij aan verlies of gederfde winst) of uit immateriële schade. Ook de kosten van uw jurist of advocaat vallen in beginsel binnen de te vorderen schade.

Schadevergoeding

Veelal is degene die aansprakelijk wordt gesteld, verzekerd voor de schade die hij of zij heeft veroorzaakt. Een verzekering houdt, naast de thans geleden schade, ook rekening met de toekomstige schade. Hierbij kunt u denken aan toekomstig inkomensverlies als gevolg van een gemiste promotie. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat in het schadevergoedingsrecht ook met gemiste kansen rekening mag worden gehouden.

U zult – als benadeelde partij – altijd inzichtelijk moeten maken welke schade u heeft geleden en in de toekomst nog zult lijden. LexQuire is bij uitstek in staat u hierbij behulpzaam te zijn. De specialisten beheersen deze discipline tot in de finesses en acteren op het hoogste niveau.

Letselschade

Deze schade kan zijn ontstaan bijvoorbeeld door een verkeersongeval, medische fout of bedrijfsongeval en kan bestaan uit onder meer lichamelijk verwondingen of psychische problemen. Vaak kunt u de persoon of de organisatie die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen.

Ervaring

Onze specialisten hebben een bewezen track record. Zij adviseren u dan ook graag in een zo vroeg mogelijk stadium. Bent u reeds aansprakelijk gesteld of wilt u iemand aansprakelijk stellen namens uzelf of uw organisatie? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Steeds vaker worden bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld. Het besturen van een rechtspersoon brengt dan ook steeds meer risico’s met zich mee. Dat geldt niet slechts voor bestuurders van grote (beursgenoteerde) vennootschappen. Ook bestuurders van kleine ondernemingen lopen risico’s, evenals bestuurders van verenigingen en stichtingen. Deze risico’s leiden in sommige gevallen zelfs tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder.

Persoonlijke aansprakelijkheid

In beginsel is een bestuurder slechts persoonlijk aansprakelijk indien een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Steeds vaker slagen curatoren en schuldeisers er evenwel in een bestuurder aansprakelijk te houden. Deze aansprakelijkheid kan gelegen zijn in een gebrekkige oprichting van de vennootschap, onbehoorlijk voeren van de administratie, benadeling van schuldeisers, het lichtvaardig aangaan van verplichtingen of te laat betalen van belastingschulden. Het is van belang als functionaris van een rechtspersoon op voorhand te weten wat de aard en de omvang is van de risico’s.

Voorkomen of beperken

Het is van belang om als bestuurder, toezichthouder of commissaris op voorhand te weten wat de aard en de omvang is van de risico’s. Hiermee kunt u anticiperen op mogelijke aansprakelijkheden.

Key Contacts

Vakartikelen