Compliance

Compliance is een voortdurend proces. Of het nu gaat om compliance ten aanzien van de privacy regelgeving, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), milieuwetgeving of de Mededingingswet. Bedrijven en overheidsinstellingen doen er goed aan om regelmatig hun processen, overeenkomsten en werkwijzen te (laten) controleren.

aansprakelijkheid verborgen gebreken

Aansprakelijkheid, boetes en toezichthouders

Boetes voor het niet naleven van wet- en regelgeving worden niet langer alleen aan ondernemingen gegeven. Ook natuurlijke personen (directeuren, commissarissen en managers) kunnen worden beboet. Voorts kunnen natuurlijke personen ook aansprakelijk zijn voor eventuele schade. Neem daarom tijdig contact op met onze specialisten indien een onderzoek door een toezichthouder wordt aangekondigd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar ook aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Vooraf indekken

Voorkomen is beter dan genezen. Zorg daarom dat uw processen en overeenkomsten regelmatig worden gecontroleerd. De wet- en regelgeving leeft en verandert continu. Onze specialisten zijn op de hoogte van de laatste wijzigingen en leveren maatwerk voor u.

Vakartikelen