Bank- en effectenrecht

Het bank- en effectenrecht geeft regels over de toegang, de organisatie en het gedrag van spelers op de effectenmarkt. Het rechtsgebied is voortdurend aan verandering onderhevig, niet alleen door de snelle ontwikkelingen op de effectenmarkten, maar ook door de vele richtlijnen en verordeningen die de Europese Unie uitvaardigt. Met deze regelgeving bevordert de Europese Unie de harmonisering van het bank- en effectenrecht binnen Europa.

Wet op het financieel toezicht

In Nederland is de belangrijkste wet binnen dit rechtsgebied de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De Wft heeft een ordelijke werking van de effectenmarkten en het beschermen van beleggers tot doel. Dat laatste is hard nodig, gelet op het feit dat financiële producten zoals aandelen, obligaties en afgeleide producten steeds ondoorzichtiger worden. De specialisten van LexQuire zorgen voor transparantie in uw kwesties.

Vanuit het oogpunt van bescherming van beleggers hebben intermediairs (banken of andere tussenpersonen) en adviseurs een bijzondere zorgplicht. Zij hebben de verantwoordelijkheid om beleggers te informeren over de aanschaf van financiële producten. Daarnaast omvat deze zorgplicht onder meer de verplichting voor intermediairs en adviseurs om zich te verdiepen in de financiële positie van de belegger, zijn kennis- en ervaringsniveau en zijn beleggingsdoel. Dit wordt ook wel de ‘know your customer-rule’ genoemd.

De bijzondere zorgplicht van intermediairs wordt zwaarder naarmate de rechtsverhouding met de belegger intensiever is. Op een adviesrelatie rust een minder vergaande zorgplicht dan op een vermogensbeheerrelatie.

(Internationale) Plannen op de financiële markt

Bent u van plan om actief te worden op de financiële markten in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk of daarbuiten? Dan denken de professionals uit verschillende juridische disciplines van LexQuire graag met u mee over financieringsvormen, het opzetten van uw onderneming en het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de bevoegde instanties (i.e. DNB en AFM).

Schade door onjuist advies

Heeft uw adviseur, bank of een andere intermediair haar verantwoordelijkheid jegens u veronachtzaamd of u onvolledig of onjuist geadviseerd? Heeft u dientengevolge schade geleden? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met LexQuire. Onze specialisten staan voor u klaar.

Beleggingsfondsen

De regelgeving voor beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders is de afgelopen jaren op grote schaal gewijzigd en aangevuld. Hierbij valt onder meer te denken aan regelingen als de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive), de UCITS-richtlijnen (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives), EMIR (European Market Infrastructure Regulation) en het Nederlandse provisieverbod.

Opzetten beleggingsfonds

Onze specialisten kennen de weg door het doolhof aan regelgeving. Zij zijn ervaren in het opzetten van beleggingsfondsen en meer specifiek ook vastgoedfondsen. Naast onmisbaar juridisch advies, geven zij eveneens notarieel en fiscaal advies met betrekking tot de structurering van het fonds.

Herstructureren, contracten herzien en wijzigen samenwerking

De omvangrijke en doorlopende wijziging van de regelgeving met betrekking tot beleggingsinstellingen, noopt regelmatig tot herstructurering van het fonds. Onze specialisten bekijken graag samen met u welke mogelijkheden er zijn. Zowel ten aanzien van het herzien van de contracten alsook ten aanzien van het wijzigen van eventuele participatie of samenwerkingen.

Key Contacts

Vakartikelen

De Digitale Euro – CBDC

De digitale euro, geclassificeerd als digitale centrale bank valuta, onderscheidt…
| Thom Wittendorp
| NL Law
Binaire opties en CFD's

Binaire opties en CFD’s

De financiële toezichthouder van de Europese Unie heeft het aanbieden…
| Jessica Lutgens

Bancaire zorgplicht

Over de zorgplicht van de bank in het kader van…
| Rob van der Meer