Privacy & Data

Het verzamelen van data leidt tot ongekende mogelijkheden wanneer deze verzamelingen gecombineerd worden met technologische innovaties. De strenge privacyregelgeving maakt echter dat data niet slechts waarde toevoegt aan uw organisatie, maar evenwel zorgt voor meer aansprakelijkheidsrisico’s die de continuïteit en reputatie van uw onderneming in gevaar kunnen brengen.

Europese wetgeving Data & Privacy voor ondernemers

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG (General Data Protection Regulation, GDPR) is de Europese privacywetgeving op basis waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP) toezicht houdt en handhaaft. Voor ondernemingen is het sedert 2018 van groot belang om te voldoen aan de plichten die volgen uit de Europese privacywetgeving. De AP heeft namelijk reeds meermaals boetes en dwangsommen opgelegd.

Het is daarom van belang dat u de verwerking van data (zoals onder meer persoonsgegevens van werknemers of klanten) op de juiste manier heeft ingericht. Onze privacy professionals adviseren u graag over uw mogelijkheden.

Claims en rechten van betrokkenen

Steeds vaker komen collectieve acties en massaclaims voor. Betrokkenen oefenen in toenemende mate hun rechten uit en kennen rechters schadevergoedingen toe bij privacy-inbreuken. Een strategisch beleid kan deze geschillen veelal voorkomen. Vaak dient hierbij ook rekening gehouden te worden met cross-border acties en verwerking van gegevens. Onze internationale specialisten staan u hier graag in bij.

De onderwerpen die veel voorkomen op het gebied van privacy- en gegevensbescherming:

  • Personeelszaken en werving;
  • Toezicht op werknemers;
  • Samenwerking met andere ondernemingen en doorgifte gegevens;
  • Datalekken;
  • Inzage, rectificatie, bezwaar en dataportabiliteit;
  • Digital marketing (online adverteren en direct marketing);
  • Big data analyse.

Key Contacts

News & Insights