Handel & Transport

In de handel & transportsector rijzen vaak diverse grensoverschrijdende en internationale juridische en fiscale vragen. Veel ondernemers hebben internationale ambities en oriënteren zich om samenwerkingen met buitenlandse partijen aan te gaan of een dochteronderneming in het buitenland op te richten. Voornamelijk bedrijven in de handel en transportsector breiden al snel naar het buitenland uit.

(Internationaal) zaken doen?
Maak duidelijke afspraken

(Internationaal) zakendoen brengt risico’s met zich mee. Door vooraf duidelijke afspraken te maken én deze in uw contracten goed schriftelijk vast te leggen, kunt u veel van deze risico’s uitsluiten. Duidelijke algemene voorwaarden spelen daarbij bijvoorbeeld een belangrijke rol. Onze specialisten zijn bekend met het reilen en zeilen in de handel- en transportsector.

 

Of uw vragen zien op het CMR-verdrag, het Weens-koopverdrag of op het algemeen internationale privaatrecht, onze specialisten hebben een antwoord en advies voor u. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over het toepasselijke recht, de bevoegdheid van de rechter en over uw grensoverschrijdende en internationale mogelijkheden.

Preventief advies

Wij adviseren u om in een zo vroeg mogelijk stadium van de contractonderhandelingen juridisch advies in te winnen. Het gebruik van standaardovereenkomsten leidt vaak tot conflicten in een later stadium. Uw belangen zijn daarin niet uitdrukkelijk opgenomen. Wij gaan strategisch te werk en zien wat uw belangen zijn.