Insolventierecht

Het insolventierecht, ook wel faillissementsrecht genoemd, is van toepassing op ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren. Voor die ondernemingen is het belangrijk om zoveel mogelijk zélf de regie te behouden. Vaak is een dergelijke fase echter zenuwslopend en is het voor de direct betrokkenen moeilijk om de juiste prioriteiten te bepalen.

Tijdig advies inwinnen

Laat u tijdig adviseren over uw mogelijkheden en risico’s indien uw onderneming in zwaar weer dreigt te komen. De specialisten van LexQuire hebben niet alleen de juiste juridische expertise in huis , maar kunnen ook snel schakelen én strategisch denken.

Ervaring

De specialisten van LexQuire hebben ervaring in onder meer:

  • Advies over een doorstart of surseance van betaling
  • Advies over reorganisatie, herstructurering en sanering
  • Onderhandelingen met uw crediteuren, banken en de Belastingdienst
  • Een faillissementsaanvraag
  • Verweer tegen een faillissementsverzoek
  • Advies over hoger beroep tegen een faillietverklaring
  • Advies over zekerheden
  • Advies over bestuurdersaansprakelijkheid
  • Overleg en onderhandelingen met de curator

Als één van uw debiteuren in financiële moeilijkheden verkeert kunt u uiteraard ook bij LexQuire terecht voor advies en ondersteuning.

Juridisch advies bij reorganisatie, herstructurering en sanering

Als uw onderneming er financieel slecht voor staat is het belangrijk om een faillissement niet af te wachten, maar u tijdig goed te laten adviseren over uw mogelijkheden. Soms kunt u namelijk nog tijd en ruimte creëren door een betalingsregeling of crediteurenakkoord te treffen. Ook kunnen onderhandelingen met banken of de Belastingdienst u enige respijt geven.

Wellicht kunt u die tijd dan aangrijpen om ervoor te zorgen dat uw onderneming, al dan niet in afgeslankte vorm, kan worden voortgezet. Bijvoorbeeld door een sanering, reorganisatie of structurering.

U kunt daarvoor bij de insolventiespecialisten van LexQuire terecht.

Juridisch advies na faillissement

Als uw onderneming door de rechtbank failliet wordt verklaard zijn de gevolgen vaak groot. De rechtbank benoemt een curator, die de aanloop naar het faillissement en uw rol daarin onderzoekt en de belangen van de schuldeisers gaat behartigen. Om zoveel mogelijk schuldeisers te kunnen betalen zal de curator onder andere de inventaris en voorraden van uw onderneming verkopen en een besluit nemen over uw personeel. U staat daarbij zelf buitenspel.

Omdat de belangen van de curator vaak botsen met uw eigen belangen, kan het nodig zijn om met de curator te overleggen of te onderhandelen. De specialisten van LexQuire weten precies wat een curator in een faillissement belangrijk vindt. Dit stelt ons in staat om namens u goed met de curator te overleggen of onderhandelen.

Juridisch advies over bestuurdersaansprakelijkheid

In een faillissement is het een van de taken van de curator om te onderzoeken of u als bestuurder voorafgaand aan het faillissement wel aan uw wettelijke en statutaire verplichtingen heeft voldaan. Constateert de curator dat er van uw zijde sprake was van fraude of wanbeleid? Dan kan hij u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële tekorten. De curator zal u dan vragen om (een deel van) deze tekorten te vergoeden. Niet zelden gaat dit om hoge bedragen.

Key Contacts

Vakartikelen