Bestuursrecht

De verhouding van overheid tot burgers is geregeld in het bestuursrecht. Het kader voor het bestuursrecht is gegeven in de Algemene wet bestuursrecht. Deze regels zijn vaak procedureel van aard. In bijzondere nationale en decentrale regelgeving zijn de inhoudelijke regels grotendeels te vinden. Dit maakt het vaak een complexe aangelegenheid om de toepasselijke wet- en regelgeving te vinden. Onze specialisten weten precies waar zij moeten zoeken en voorzien u van het beste advies of staan u bij in een procedure indien nodig.

Overheid en onderneming

Europese en nationale regulering neemt in alle sectoren toe. Steeds meer regelgeving ontstaat op het gebied van onder meer veiligheid, ruimtelijke ordening, milieu en overheidsopdrachten. Onze specialisten blijven zich continu verdiepen in de nieuwe regelgeving en de veranderingen voor diverse sectoren.

Bij uitoefening en uitbreiding van activiteiten komen ondernemers regelmatig in contact met de overheid. Onze specialisten staan u bij in uw samenwerking met overheidsinstanties alsook in het geval u in een conflict verzeild raakt met een overheidsinstantie.

Overheid en burgers

Als particulier heeft u ook zo nu en dan te maken met de regelgeving van de (decentrale) overheid. Bij verbouwingen of wijzigingen in uw woonsituatie komt u bijvoorbeeld in aanraking met uw gemeente. Ook kunt u te maken krijgen met een overheidsinstantie in het geval van onder meer bestuursdwang (bij overlast of irritatie bij omwonenden) of belastingrecht.

Advocaat bestuursrecht

Onze advocaten en juridisch specialisten begrijpen uw belangen en staan garant voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Ook in grensoverschrijdende en internationale kwesties.

Key Contacts

Vakartikelen