Arbeid & Pensioen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan razendsnel. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn de nieuwe norm. Het arbeidsrecht leeft, net als de maatschappij. Dit maakt dat de regelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld zieke werknemers, pensioen of ontslag regelmatig wijzigt. De arbeidsrechtspecialisten van LexQuire maken u dan ook graag wegwijs in deze veranderende regelgeving. Zowel binnen Nederland alsook internationaal.

Procederen of schikken

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag, of dreigt er een geschil; ook in grensoverschrijdende situaties? Dan staan wij u graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij. Onze aanpak is oplossingsgericht. In de adviesfase streven wij er zo veel mogelijk naar om uw geschil in der minne op te lossen (mediation), zodat een slepende en kostbare juridische procedure wordt voorkomen. Een dergelijke regeling vergroot bovendien de kans dat u de arbeidsrelatie kunt voortzetten. Lukt het niet om samen tot een goede oplossing te komen? Dan staat LexQuire ook tijdens een procedure voor u klaar.

Pensioen

Deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds kan verplicht zijn voor een hele bedrijfstak. Het verplichtstellingsbesluit omvat soms andere werkingsfeerbepalingen dan een bedrijfstak cao. Werkgevers komen er vaak pas na jaren achter dat zij onder de verplichtstelling vallen. De financiële gevolgen kunnen enorm zijn. Door u vooraf goed te laten adviseren door de specialisten van LexQuire, kunt u verassingen voorkomen.

Reorganisatie, fusie of overname

Een succesvolle fusie of overname begint met een gedegen voorbereiding. Een fusie of overname kan immers grote gevolgen hebben voor de werknemers en daarmee zorgen voor onrust binnen de betrokken ondernemingen. Vaak moet ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op onderwerpen om advies of instemming worden gevraagd. Een goede voorbereiding, snelle informatie-uitwisseling en een zorgvuldige planning en communicatie zijn dan cruciaal.

De arbeidsrechtadvocaten van LexQuire hebben veel ervaring met zowel nationale als internationale fusies en overnames. Wij worden graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw plannen betrokken, zodat wij u op constructieve wijze kunnen adviseren over uw strategie, de keuzes die u moet maken en de verplichtingen die u heeft.

WOR – ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

In de WOR (Wet op de onernemingsraden) is bepaald dat ondernemingen waarin ten minste 50 personen werken, verplicht zijn om een ondernemingsraad in te stellen. Bij ondernemingen met minder werknemers, kan ene personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Dit is verplicht voor ondernemingen met tien of meer werknemers, indien de meerderheid van de werknemers daarom vraagt.

Twijfelt u over uw plichten en over de bevoegdheden van uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Neem dan contact op met de specialisten van LexQuire voor een helder en gedegen advies.

De arbeidsrechtadvocaten van LexQuire hebben veel ervaring met zowel nationale als internationale fusies en overnames. Wij worden graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw plannen betrokken, zodat wij u op constructieve wijze kunnen adviseren over uw strategie, de keuzes die u moet maken en de verplichtingen die u heeft.

Key Contacts

Vakartikelen

ontslag in Duitsland

Ontslag in Duitsland

Werkt u voor een Duitse werkgever en staat in uw…
| Christina Roo
| DE Law