Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht omvat onder meer de rechten van patiënten, de plichten van zorgverleners en zorginstellingen en de regelgeving ten aanzien van de kwaliteit van de zorg. Van gedwongen opnames, tot tuchtrechtelijke procedures en van kwesties op het gebied van geneesmiddelenwetgeving tot samenwerkingsovereenkomsten tussen zorginstellingen. De specialisten van LexQuire helpen u verder met al uw vragen op het gebied van het gezondheidsrecht.

zwijgcontracten

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Zorg wordt als gevolg van onder meer de vergrijzing de afgelopen jaren steeds duurder en complexer. Ketenpartners worden gedwongen samen te werken teneinde de kosten zoveel mogelijk te beheersen (juiste zorg op de juiste plek, JZOJP). De problemen in de zorg worden zichtbaar door publiciteit in diverse media. De wet- en regelgeving verandert mee. Medische ethiek en aansprakelijkheid spelen een groeiende rol in het gezondheidsrecht.

De rechtspositie en de rechten van de patiënt zijn door middel van de Wkkgz en de WGBO versterkt. Hierbij staat het recht op goede, veilige en tijdige zorg centraal.

De specialisten van LexQuire kunnen u adviseren en bijstaan in procedures ten aanzien van bijvoorbeeld medisch tuchtrecht, patiëntenrecht, aansprakelijkheid van zorgverleners, systemen van tarieven in de zorg en geneesmiddelenwetgeving. De veelheid en complexiteit van wet- en regelgeving in het gezondheidsrecht wordt voor u in het juiste perspectief geplaatst, zodat u weet waar u aan toe bent.

Key Contacts

News & Insights