Financieel economisch strafrecht

Reeds de verdenking van een strafbaar feit kan vergaande gevolgen hebben. Zowel juridisch als maatschappelijk. Deze gevolgen kunnen onder meer bestaan uit imagoschade of het plat moeten leggen van een onderneming. Voorts kan een veroordeling onder meer leiden tot het verkrijgen van een strafblad, het weigeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), boetes en andere maatregelen. Goed en snel juridisch advies is daarom van essentieel belang.

Inval door de FIOD

In geval van een inval door de FIOD (de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) is het van belang om onmiddelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat. In overleg met uw advocaat kan een processtrategie worden uitgestippeld. Lees hier meer over hoe te handelen bij een inval door de FIOD.

Indien u door de politie/FIOD wordt uitgenodigd voor een verhoor is het eveneens van belang om voorafgaande aan het verhoor met een gespecialiseerde advocaat overleg te voeren teneinde uw verdedigingsstrategie te bepalen, zodat u tijdens het verhoor door de politie/FIOD niet voor verrassingen komt te staan. Ook wanneer u als DGA (white collar crime) verdacht wordt van een strafbaar feit (e.g. valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering) kunnen wij u bijstaan.

Advocaat (Financieel Economisch) Strafrecht

De strafrechtadvocaten van LexQuire Tax & Law hebben naast ervaring met het commune strafrecht en het verkeersstrafrecht, ruime ervaring en expertise in onder meer:

  • Fraude zaken
  • Btw fraude
  • Hypotheekfraude
  • Faillissementsfraude
  • Valsheid in geschrifte
  • Witwassen
  • Fiscale delicten

Key contacts

News & Insights

Niets gevonden.