Huren & Wonen

Het huurrecht biedt een grote bescherming voor huurders. Bij huur neemt de verhuurder de verplichting op zich om een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken. De huurder levert een tegenprestatie, meestal door betaling van een periodieke geldsom. Huurrecht is niet alleen van toepassing op woonruimtes, maar ook op onder meer kantoren en op roerende zaken (auto’s, fietsen, etc.)

Huurovereenkomsten

Een duidelijk contract is altijd het uitgangspunt van de relatie tussen een huurder en verhuurder. Zowel in het geval van particulieren alsook in het geval van ondernemers. Het huurrecht kent echter dwingendrechtelijke bepalingen. Op bepaalde punten mag niet afgeweken worden van de wet. Wordt er wel afgeweken? Dan kan dat ertoe leiden dat een bepaling niet bindend is.

De huurrecht specialisten van LexQuire kennen de valkuilen en mogelijkheden en zij weten uw belangen goed vast te leggen, om conflicten te voorkomen.

Huur bedrijfsruimte

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met geschillen met betrekking tot de huur van uw bedrijfsruimte. Zo kan uw verhuurder een huurprijsverhoging wensen of u niet verder helpen als u gebreken aankaart. Ook kan een gedwongen sluiting wegens renovatie of een geweigerde onderhuur tot problemen leiden. Neem contact op met de specialisten van LexQuire om te zien wat uw mogelijkheden zijn.

Huurgeschillen

Indien u een conflict heeft met uw (ver)huurder, kijken onze specialisten naar uw wensen en de mogelijkheden. In sommige gevallen is het beëindigen van de relatie de beste oplossing, in andere gevallen kan een nieuwe overeenkomst een uitweg bieden. Soms noopt de situatie tot hard optreden, ook dan staan onze specialisten u bij. Zij weten zij de juiste weg te bewandelen en indien nodig procederen zij voor u.

Vastgoed

Het huurrecht is nauw verbonden met de regelgeving ten aanzien van vastgoed. In de vastgoedsector zijn zowel onze (kandidaat)notarissen, advocaten, Rechtsanwälte en belastingadviseurs thuis. Zij adviseren u zowel in zaken binnen Nederland alsook in grensoverschrijdende en internationale zaken.

Key Contacts

News & Insights