Ondernemingsrecht

Onder het vennootschaps- en rechtspersonenrecht vallen uiteenlopende expertises. Of het nu gaat om het oprichten van een onderneming, het opstellen of beoordelen van overeenkomsten, (internationale) uitbreiding of financieringsvraagstukken: de professionals van LexQuire staan met deskundig juridisch, fiscaal en notarieel advies voor u klaar. Wij adviseren naast middelgrote nationale en internationale ondernemingen ook eenmanszaken en het MKB.

Het ondernemingsrecht – vennootschaps- en rechtspersonenrecht

Als startende ondernemer heeft u de keuze tussen diverse rechtsvormen. Zo kunt u onder meer kiezen voor een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (vof), een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv). De ondernemingsrechtspecialisten van LexQuire bekijken graag de mogelijkheden met u en maken een afweging tussen uw belangen, zowel notarieel, juridisch alsook fiscaal.

Als u te maken krijgt met groei, een fusie of overname of juist een herstructurering, dient u evenwel na te denken over de juiste ondernemingsstructuur en rechtsvorm. Daarnaast moet u bij een fusie of overname afspraken maken over samenwerking, inbreng, winstverdeling en de beëindiging van de samenwerking.

De advocaten & Rechtsanwälte vennootschaps- en rechtspersonenrecht van LexQuire zijn u samen met onze belastingadviseurs en (kandidaat)notarissen, ieder vanuit hun eigen verschillende juridische expertise, graag van dienst. Vanuit deze interdisciplinaire aanpak kunnen wij u goed adviseren welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past.

LexQuire is u graag van dienst bij:

  • Het kiezen van een rechtsvorm
  • Het opstellen of wijzigen van statuten
  • (internationale) Fusies en overnames
  • Joint ventures en samenwerkingsovereenkomsten
  • Reorganisaties en herstructureringen
  • Corporate litigation, waaronder aandeelhoudersgeschillen
  • (internationale) Overeenkomsten en algemene voorwaarden
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Aandeelhoudersgeschillen en uitkoop van aandeelhouders
  • Financieringsvraagstukken

Internationale ambities?

Heeft u internationale ambities en denkt u erover om uw bedrijf ook internationaal te vestigen? Wederom staat u dan voor een aantal keuzes. Als u voor dergelijke keuzes staat is het raadzaam om tijdig juridisch, fiscaal en notarieel advies in te winnen. Daarbij is het goed om zowel het fiscale regime als de juridische risico’s en kansen in uw afweging mee te nemen.

De verschillende rechtsvormen

Bij de keuze voor een rechtsvorm heeft u grofweg de hiernavolgende keuzes.

Eenmanszaak

De eenmanszaak is een veelgebruikte rechtsvorm. Bij een eenmanszaak bestaat er geen scheiding tussen het privé vermogen en het ondernemingsvermogen. Wanneer de onderneming aansprakelijk wordt gesteld is de ondernemer met zijn gehele vermogen, dus ook het privé vermogen, aansprakelijk. Het faillissement van de onderneming heeft tevens het persoonlijk faillissement tot gevolg.

Vennootschap onder firma (hierna: vof)

De vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij twee of meer eigenaren (de vennoten) geld, goederen of arbeid inbrengen. Als de vennoten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst kunnen zij ieder afzonderlijk gebruik maken van de fiscale voordelen voor ondernemers.

Afspraken over het doel van de vof en de aansprakelijkheid, bevoegdheden, inbreng en winstverdeling worden vastgelegd in een vennootschapsovereenkomst. Het is belangrijk dat een dergelijke overeenkomst met chirurgische precisie wordt opgesteld. Een ervaren advocaat vennootschapsrecht kan u hierbij behulpzaam zijn.

Bij een vof zijn alle vennoten met hun privévermogen aansprakelijk voor mogelijke schulden van de vof. Dit geldt ook als deze schulden veroorzaakt zijn door een andere vennoot. Als de vof niet aan de verplichtingen jegens haar schuldeisers kan voldoen zijn de vennoten hoofdelijk voor het tekort aansprakelijk. Het faillissement van de vof heeft daarom tevens tot gevolg dat de vennoten persoonlijk failliet gaan.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: bv)

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn niet op naam gesteld. Verreweg de meeste bv’s zijn in handen van één persoon, de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de bv wordt verricht.

Als de bv niet langer aan de verplichtingen jegens haar schuldeisers kan voldoen, is in beginsel alleen de bv hiervoor aansprakelijk. Als de bv failliet gaat, betekent dit dus niet dat de aandeelhouder of bestuurder ook failliet gaat.

Dit is anders als de bestuurder niet aan zijn statutaire verplichtingen heeft voldaan of als hem kan worden verweten dat hij de bv onbehoorlijk heeft bestuurd. In dergelijke gevallen kan de bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de tekorten van de onderneming.

Naamloze Vennootschap (hierna: nv)

Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. Voor het oprichten van een nv gelden vrijwel dezelfde eisen als bij het oprichten van een bv. Een nv kent echter, anders dan een bv, een minimum aandelenkapitaal van € 45.000.

Voor de aansprakelijkheid en het fiscale regime gelden voor een nv dezelfde regels als voor een bv. Overweegt u de oprichting van een bv of de omzetting van uw vof of eenmanszaak naar een bv? Bent u bestuurder van een bv en overweegt u de omzetting naar een nv? Of bent u anderszins betrokken bij een bv en wenst u informatie over de gevolgen?

Key Contacts

Vakartikelen