Wetenschappelijk bureau

LQ-Institute

Het wetenschappelijk bureau

 • bestaat uit een team van advocaten, notarissen en academici met een achtergrond in specifieke rechtsgebieden;
 • biedt juridische ondersteuning bij complexe zaken aan de advocaten, notarissen en medewerkers van LexQuire;
 • verzamelt verzamelt, analyseert en geeft relevante wetenschappelijke informatie door;
 • organiseert events om kennis intern en extern te delen.

Wetenschappelijk bureau

Het wetenschappelijk bureau is toegewijd aan onderzoek en ontwikkeling binnen verschillende rechtsgebieden zoals het burgerlijke recht (waaronder ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en goederenrecht), burgerlijk procesrecht, bestuursrecht en internationaal privaatrecht. Het bureau is gevormd door verscheidene academici, juristen en advocaten met ervaring in de praktijk en/of de wetenschap.

Het wetenschappelijk bureau streeft naar een up-to-date verspreiding van wetenschappelijke en praktische kennis. Zo houdt LexQuire Tax & Law haar medewerkers en cliënteel up-to-date ten aanzien van de nieuwe wet- en regelgeving die relevant is voor het analyseren van de rechtspositie in een (inter)nationale context. Bovendien wordt de verworven kennis middels workshops, seminars en verscheidene internationale conferenties actief doorgegeven aan interne medewerkers en cliënten.

Werkzaamheden Wetenschappelijk bureau

Het wetenschappelijk bureau speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de advocaten bij het maken van weloverwogen beslissingen voor hun cliënten. Dit doen ze door het verzamelen en doorgeven van juridische kennis. Daarnaast bieden ze ook advies over hoe deze informatie het beste kan worden gepresenteerd in de rechtbank.

De wetenschappers van het bureau werken nauw samen met de advocaten en hun cliënten om ervoor te zorgen dat ze altijd beschikken over de meest actuele en relevante informatie. Dankzij hun expertise en toewijding zijn ze in staat om de kwaliteit van de dienstverlening van het kantoor te verhogen en tegelijkertijd de positie van de cliënten te versterken.

In samenwerking met andere afdelingen van het kantoor, zoals het juridische onderzoek, het juridisch advies, en het procesmanagement, vormt het wetenschappelijk bureau een belangrijk onderdeel van de totale dienstverlening van het kantoor en staat het garant voor professionele en effectieve zakenbehandeling.

Evenementen wetenschappelijk bureau

Het wetenschappelijk bureau van kantoor organiseert regelmatig evenementen om de kennis van zijn medewerkers en die van andere professionals binnen de branche te vergroten. Deze evenementen zijn vaak gericht op het delen van de nieuwste juridische ontwikkelingen.

Jaarlijks symposium
Een van de evenementen is een jaarlijks symposium waarbij wetenschappelijke experts uit verschillende landen worden uitgenodigd om te spreken over hun onderzoek en ervaringen. Dit symposium trekt een breed publiek van advocaten, juristen, en andere professionals en biedt deelnemers de kans om hun netwerk te vergroten en nieuwe contacten te leggen.

Seminars en workshops
Daarnaast organiseert het wetenschappelijk bureau ook regelmatig seminars en workshops over specifieke onderwerpen, zoals nieuwe wetgeving, juridische procedures, en onderzoeksmethoden. Deze evenementen zijn bedoeld om advocaten (in opleiding), fiscalisten en ondernemers te informeren en te inspireren en bieden een unieke kans om kennis op te doen en te delen met collega’s.

Conferenties en congressen
Het wetenschappelijk bureau is ook actief betrokken bij de organisatie van conferenties en congressen, waarbij wetenschappers en experts uit de hele wereld samenkomen om te spreken over actuele onderwerpen en hun bevindingen te delen. Deze evenementen zijn van groot belang voor het onderhouden van een hoge professionele standaard en het versterken van de positie van het kantoor als leider in de branche.

Upcoming events

Wij delen graag actief onze kennis met u. Klik op onderstaande links voor meer informatie en om het volgende seminar alvast in uw agenda te zetten!

Stages en scripties

Het wetenschappelijk bureau stelt verschillende vacatures online ten aanzien van het verrichten van specifiek onderzoek. Ook voor studenten is er een mogelijkheid om tijdens hun stage bij LexQuire Tax & Law onderzoek te verrichten voor het wetenschappelijk bureau dan wel om zich aan te melden als voor hun studentstage of als scriptiestudent in het kader van hun opleiding.

Het wetenschappelijk bureau van LexQuire Tax & Law organiseert jaarlijks een scriptiewedstrijd. Meer informatie zal volgen op de website van LexQuire Tax & Law.

Contacten

Het wetenschappelijk bureau onderhoudt contacten met verscheidene internationale academici ten aanzien van specifieke rechtsgebieden om de kennis en expertise van het bureau te vergroten en te delen.

Dit gebeurt door het uitnodigen van sprekers voor symposia, seminars, en andere evenementen, of door samen te werken met andere wetenschappelijke bureaus of onderzoeksinstituten. Door deze contacten krijgt het bureau toegang tot een breed scala aan kennis en ervaringen en kan het deze kennis delen met andere medewerkers en professionals binnen de branche.

  Management

  Medewerkers

 • Mr.dr. Hester van der Kaaij – docent Burgerlijk Procesrecht – Universiteit Maastricht
 • Mr. Stefanie Senden – gastdocent Burgerlijk Procesrecht – Universiteit Maastricht
 • Mr. Branko Reumkens – docent (internationaal) personen- en familierecht – Universiteit Maastricht
 • Prof.dr.mr. Sjef van Erp – interim afdelingsvoorzitter privaatrecht UvA ben en emeritus hoogleraar vermogensrecht en Europees privaatrecht –  Universiteit Maastricht
 • Prof.dr. Caroline Sophie Rapatz (geb.Rupp) – Professor Burgerlijk recht, Europees en Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking – Christian-Albrechts Universiteit Kiel
 • Dr. Samantha Renssen – Assistent-professor Ondernemingsrecht en Insolventierecht – Onderzoeker Instituut voor Ondernemingsrecht, Governance en Innovatiebeleid – Universiteit Maastricht
 • Prof.dr. Jan Felix Hoffmann – Directeur bij het Instituut voor Duits en buitenlands burgerlijk procesrecht, afdeling 1 – Universiteit Freiburg

 

Collaboration

Faculty of Law, Maastricht University

Mr.dr. Hester van der Kaaij
docent Burgerlijk Procesrecht
Universiteit Maastricht

Mr. Stefanie Senden
gastdocent Burgerlijk Procesrecht
Universiteit Maastricht

Key Contacts Wetenschappelijk Bureau