VAKARTIKELEN

LexQuire – Uw trusted advisor voor grensoverschrijdende zaken
Bijdrage van Rob van der Meer

Bancaire zorgplicht

Over de zorgplicht van de bank in het kader van haar advisering wordt regelmatig gestreden. De vraag wordt dan vaak gesteld of de bank bij haar advisering – tot bijvoorbeeld het aangaan van een financiering – in voldoende mate rekening heeft gehouden met de wensen...

Bijdrage van Rob van der Meer

Verrekening en faillissement

Wanneer twee partijen over en weer iets van elkaar te vorderen hebben, kan een beroep worden gedaan op verrekening. Het bedrag van de openstaande schuld wordt verminderd met een bedrag dat gelijk is aan een openstaande vordering, het saldo vormt de resterende...