Letselschade

Letselschade is de lichamelijke of psychische schade die een slachtoffer heeft opgelopen na een ongeval. Dit kan onder meer zijn ontstaan door een verkeersongeval, medische fout of een bedrijfsongeval. De persoon of organisatie die de schade heeft veroorzaakt, is vaak aansprakelijk voor de schade.

Aansprakelijkheid

Indien u letselschade heeft opgelopen is een van de belangrijkste en eerste stappen die u dient te nemen het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van de schade. Wie precies aansprakelijk is hangt af van de specifieke omstandigheden. In het geval van een verkeersongeval is het vaak duidelijk. Bij een bedrijfsongeval kan het soms complexer liggen. Denk aan de situatie waarin sprake is van detachering of uitzending.

De letselschadespecialisten van LexQuire bespreken de situatie met u en gaan aan de slag met de aansprakelijkstelling. Daarna wordt uw schade in kaart gebracht. Deze kan onder meer bestaan uit medische kosten, loonschade en smartengeld.

Ongeval over de grens

Heeft u letselschade opgelopen buiten Nederland? Ook dan helpen de letselschadespecialisten van LexQuire u verder. Zij zijn bekend met de wet- en regelgeving in internationale aangelegenheden.

Kosten van een advocaat

Gedurende het intakegesprek inventariseren wij uw mogelijkheden en maken wij een inschatting over de aansprakelijkheid en wat wij voor u kunnen betekenen. Vaak behoren de kosten van een advocaat tot de schade. De aansprakelijke partij dient deze dan ook aan u te vergoeden. U hoeft hiervoor geen rechtsbijstandsverzekering te hebben.

Key Contacts

Vakartikelen