Disclaimer

De informatie op deze website dient uitsluitend als algemene informatie. Aan de gegevens op deze website kunnen generlei rechten worden ontleend. De gegevens op deze website houden uitdrukkelijk geen juridisch advies in. LexQuire LLP is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van foutieve of niet complete informatie op onderhavige website. De informatie welke aan LexQuire LLP wordt verzonden, wordt uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt en wordt niet aan derden verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor informatie over welke persoonsgegevens en voor welk doel wij persoonsgegevens verwerken verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

U kunt zich voor vragen over dit beleid richten tot info@lexquire.nl