GABRIEL SPERA

Advocaat

OPLEIDING

 • Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit
 • Fiscaal recht aan de Universiteit Tilburg
 • Grotius Academie specialisatieopleiding Fusies en Overnames
 • Grotius Academie specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden
 • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
 • CPO specialisatieopleiding Insolventierecht voor Curatoren.

TOELATING

 • Als advocaat werkzaam sinds 1995

LIDMAATSCHAPPEN

 • Vereniging Burgerlijk Procesrecht
 • Vereniging voor Corporate Litigation
 • Vereniging voor Handelsrecht

TALEN

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels

Gabriel Spera heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht
– Beroepsaansprakelijkheid
– Bestuurdersaansprakelijkheid
– Fusies en overnames
– Vennootschappen
– Verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

VAKGEBIEDEN EN SPECIALISATIES

 • Handels- en ondernemingsrecht
 • Effectenrecht
 • Fusies en overnames
 • Bankrecht
 • Herstructuring en reorganisatie
 • Insolventierecht
 • Financiering en zekerheden