Verplichte UBO registratie voor ondernemingen

| NL Law

Vanaf 27 september 2020 moet een groot deel van de organisaties zich registreren in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners). Dit register is onderdeel van de Europese regelgeving om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het geeft inzicht in wie de zeggenschap heeft over een organisatie of wie de uiteindelijke eigenaar is.

Wanneer moet u zich registreren in het UBO-register?

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • Stichtingen;
 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming;
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • Coöperaties;
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • Rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV);
 • Kerkgenootschappen.

Publicatie van gegevens

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om gegevens: naam, geboortemaand en geboortejaar, woonland, nationaliteit, type en omvang van het economisch belang gehouden in het bedrijf. Gegevens als burgerservicenummer (BSN), exacte geboortedatum en woonadres zijn enkel beschikbaar voor bevoegde overheidsinstanties.

Wanneer kwalificeert u als een UBO?

U kwalificeert als een UBO wanneer u een natuurlijk persoon bent die aan het hoofd van een concern dan wel onderneming staat en u voldoet aan een of meer van de navolgende criteria:

 • Direct of indirect ten minste 25% van het aandelenkapitaal houdt;
 • Over ten minste 25% van de stemrechten beschikt (ook feitelijke invloed is van belang, denk aan een verdeling van stemrechten op basis van een aandeelhoudersovereenkomst), of die een economisch belang van 25% heeft.

Indien er op basis van deze voorwaarden niet kan worden vastgesteld of en wie de UBO is, dan dient het bestuur te worden geregistreerd in het UBO-register I, dit als zogenaamde pseudo-UBO.

Wilt u meer weten? Download onze brief met meer informatie.

Heeft u vragen over de verplichting om de UBO te registreren? De gespecialiseerde advocaten, belastingadviseurs en notarissen verbonden aan LexQuire Tax & Law LLP staan voor u klaar, om u te begeleiden in het registratieproces. Wij assisteren u graag met een solide en passend advies, met een duidelijke aanpak en een no-nonsense mentaliteit. Neem hier contact met ons op.

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *