Uw (tweede) woning via Airbnb verhuren? Houd rekening met de volgende zaken!

| NL Law

| Leestijd: 4 minuten
Verhuren via AirBnB

Sinds corona gaan steeds meer mensen in eigen land op vakantie. Binnenkort komt de meivakantie er weer aan, waardoor mensen op zoek  gaan naar een logeeradres in Nederland. Vakantieverblijven waren het afgelopen jaar dan ook vaak lang van te voren volgeboekt, zo leert de ervaring.

Dat Airbnb mateloos populair is, is voor velen geen nieuws meer.  Het in 2008 opgerichte platform voor verhuur is actief in bijna 200 landen. De inkomsten uit de verhuuropbrengsten zijn een interessante bijverdienste voor velen. In Nederland werden in 2018 circa 1,9 miljoen accommodaties via Airbnb aan toeristen verhuurd, waarvan 400.000 aan Nederlanders.[1] Maar wat komt er nu eigenlijk allemaal bij kijken als u uw eigen woning of tweede woning via dit platform wil verhuren?

Huurhuis of koophuis via Airbnb verhuren?

Veel woningeigenaren verhuren hun woning op Airbnb, maar ook huurders maken dikwijls gebruik van Airbnb teneinde (een deel van) hun huurwoning te verhuren aan toeristen. Toch zijn er een aantal significante verschillen. Verder zijn er zowel op privaat- als publiekrechtelijk vlak een aantal zaken om rekening mee te houden.

Huurwoning verhuren via Airbnb

Wanneer u als huurder uw huurwoning via Airbnb verhuurt wordt dit gekwalificeerd als een vorm van onderverhuur. Wanneer u uw woning zonder instemming van de eigenaar van de huurwoning verhuurt, kan dit tot problemen leiden. Onderverhuur wordt namelijk vaak verboden in de huurovereenkomst, al dan niet bestraft met een te verbeuren boete en de afdracht van de winsten.[2] De rechter kan uiteindelijk op verzoek van de verhuurder -onder omstandigheden- overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming bij illegale verhuur. Wanneer de volledige woning verhuurd wordt of wanneer het een sociale huurwoning betreft, zal de rechter -gelet op de rechtspraak- eerder geneigd zijn de ontbinding van de huurovereenkomst uit te spreken.

Koop- en huurwoning verhuren via Airbnb

Verder dient u als verhuurder van een koopwoning via Airbnb met een aantal andere factoren rekening te houden:

  • Kijk na of uw hypotheekverstrekker verhuur toestaat;
  • Meld uw inkomsten uit verhuur van uw eigen woning bij de Belastingdienst;
  • Indien u appartementseigenaar bent, heeft u te maken met een VvE, de woonbestemming in de splitsingsakte en daarbij komende reglementen, welke de (onder)verhuur aan derden vaak uitsluit;
  • Sla uw inboedelverzekering erop na of verhuur via o.a. Airbnb is toegestaan c.q de verzekeraar uitkeert bij schade;
  • Kijk de regels van uw gemeente na. Gemeenten hanteren aangaande de verhuur via Airbnb verschillende regels. Deze regels zijn meestal neergelegd in het bestemmingsplan en/of in verordeningen.

Verhuur via Airbnb en gemeenten

Sedert een uitspraak van de Raad van State van 29 januari 2020 zijn gemeenten verplicht een vergunning voor toeristische verhuur noodzakelijk te stellen.[3] Teneinde de gemeenten handvaten te bieden om de ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte tegen te gaan, is per 1 januari 2021 de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking getreden.[4] Sommige gemeenten hebben voornoemde wet omgevormd tot een in hun verordening opgenomen verplicht registratienummer, meldingsplicht en/of dagenmaximum voor toeristische verhuur door particulieren.[5] In sommige gevallen is een vergunning vereist. Dit zal per gemeente verschillend zijn. Niet nalevering van de wet- en regelgeving kan tot oplegging van een bestuurlijke boete leiden.

Vragen over toeristische verhuur?

Heeft u vragen over toeristische verhuur? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het huurrecht? De specialisten van LexQuire Tax & Law denken graag met u mee. Zij hebben veel ervaring en kunnen u adviseren. U kunt ze direct bereiken via info@LexQuire.nl of via 043- 711 22 07.

[1] https://news.airbnb.com/nl/nieuwe-cijfers-2018-airbnb-groeit-verantwoord-en-verspreidt-toerisme-over-het-hele-land/

[2] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:4335

[3] https://www.raadvanstate.nl/@119674/201901695-1-a3/

[4] Staatsblad 2020, 460.

[5] https://www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/toeristische-woningverhuur-melden

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *