Thuiswerken tijdens de pandemie: wat betekent dit voor grensarbeiders?

| NL Law

| Leestijd: 4 minuten

Moet u als grensoverschrijdende werknemer (bijvoorbeeld grensoverschrijdende pendelaar) door de pandemie noodgedwongen thuisblijven of thuiswerken? Dat zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor zowel uw fiscale positie alsook voor uw sociale verzekeringspositie.  Wanneer u als grensarbeider vanuit thuis werkt, dan worden deze dagen toegekend aan werkdagen die in uw woonland zijn verricht en deze dagen moeten dan ook in uw woonland worden belast. Verder is het mogelijk dat uw sociale verzekeringen verschuiven naar het land waar u woont, in plaats van het land waar u normaliter werkzaam bent.

Om deze negatieve gevolgen gedeeltelijk te voorkomen hebben Nederland en Duitsland nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders als gevolg van de coronacrisis.

Thuiswerken

In deze overeenkomst staat dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Dit geldt echter alleen wanneer er een directe causaliteit bestaat tussen uw thuiswerkplek en de pandemie. Zou u als werknemer sowieso op deze dagen vanuit thuis hebben gewerkt, dan geldt deze regeling niet, en worden deze dagen ook belast in het woonland. De regeling geldt ook niet wanneer u op deze dagen in een derde land heeft gewerkt.

Werknemers die een beroep willen doen op deze overeenkomst, moeten de werkdagen in beide landen consistent toepassen en juiste documenten kunnen overleggen. Dit zou bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever kunnen zijn waarin wordt bevestigd dat u moet thuiswerken vanwege de pandemie.
Het respectieve inkomen moet daadwerkelijk worden belast in het werkland, d.w.z. ze moeten in ieder geval in de beoordelingsgrondslag zijn opgenomen.

Niet werkzame dagen

Als een werknemer door de pandemische maatregelen noodgedwongen thuis moet blijven met behoud van salaris, dan blijft het salaris ook gedurende deze periode belast in het land waar hij onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt

Volgens beide landen stemt dit overeen met de interpretatie van artikel 15, OESO-MA, voorgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar ziektedagen of vakantiedagen, waarbij de afwezigheid van de werknemer in het werkland in feite niet nadelig zou moeten zijn voor het land waar men normaliter werkzaam is.

Sociale verzekering

In Nederland woonachtige werknemers die normaliter in Duitsland werken, ontvangen onder bepaalde omstandigheden een Duitse uitkering voor kort werk, werkloosheidsuitkeringen of faillissementsuitkeringen. Deze Duitse socialezekerheidsuitkeringen worden netto uitbetaald, maar worden desondanks in Nederland belast. Nederland heeft echter eenzijdig verklaard dat het afziet van belastingheffing voor zover deze uitkeringen samenhangen met de pandemie.

De overeenkomst bevat geen uitspraken over de overweging van thuiswerkdagen voor algemene sociale zekerheidsverplichtingen. Nederland heeft echter ook aangegeven dat thuiswerkdagen in verband met de pandemie fictief worden gerekend als dagen waarop in het werkland is gewerkt.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst geldt in ieder geval van 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De geldigheidsduur wordt automatisch verlengd met een maand als de opzegging aan het einde van de vorige maand niet tijdig is gedaan.

 

Heeft u vragen over thuiswerken naar aanleiding van deze overeenkomst tussen Nederland en Duitsland? Wij helpen u graag. Neem hier contact met ons op!

 

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *