Omgang: harde aanpak of maatwerk?

| Leestijd: 6 minuten
Omgang_LexQuire

Demissionair minister Dekker kondigde vorige week aan te streven naar harde aanpak voor ouders die niet meewerken aan de omgangsregeling. Omgang komt vaak aan bod in de praktijk van Lieke Jaminon bij LexQuire. Vorige week werden twee uitspraken gepubliceerd waarin zij als advocaat optrad.

Dekker over omgang

De aankondiging van Dekker over de harde aanpak volgde naar aanleiding van een rapport van het expertteam ouderverstoting. Dekker geeft aan in eerste instantie te denken aan nalevingshulp, maar verder ook aan sancties. Hij noemt daarbij een dwangsom, maar ook een vergaande wijziging van omgang of zelfs wijziging van het hoofdverblijf van het kind.

Recht op omgang

Het recht op omgang is uitgangspunt, ieder kind heeft recht op een gelijkwaardig contact met beide ouders. Maar kun je zonder meer zeggen dat omgang altijd mogelijk moet zijn? Dat de ouders er altijd aan mee moeten werken?

Omgang en het recht daarop blijft maatwerk.

Omgang in de rechtspraak

Vorige week zijn twee uitspraken gepubliceerd waarin mr. Jaminon als advocaat optrad. Deze uitspraken worden hieronder beiden uiteengezet.


Zaak 1

In een procedure bij de rechtbank Maastricht trad mr. Jaminon op voor de moeder in een zaak waarin de ouders al jarenlang procederen.

Wat ging er vooraf?

De rechtbank en het hof hadden al eerder besloten dat de moeder eenhoofdig het ouderlijk gezag uitoefende en er geen contact tussen de vader en de kinderen kon plaatsvinden. Nadien heeft de vader de moeder (en vaak ook de kinderen) gestalkt en bedreigd. De vader is – mede op basis van die strafbare feiten – op enig moment veroordeeld tot een gevangenisstraf met TBS.

Wat speelde er nu?

De gevoerde procedure betrof de informatieverplichting van de moeder en een nieuw verzoek van de vader om omgang te verkrijgen. In eerste instantie oordeelde de rechtbank dat de moeder moest blijven informeren. De rechtbank gaf daarnaast opdracht aan de Raad voor de Kinderbescherming om de mogelijkheden van contactherstel te onderzoeken. Uit onderzoek volgden twee belemmeringen voor omgang, enerzijds het gedrag van de vader en anderzijds de angst van de moeder.

Wat was belangrijk voor het oordeel?

Lopende de procedure verbeterde het gedrag van de vader, de TBS had positieve resultaten. De angst van de moeder werd echter enkel groter, zodanig zelfs dat zij een soort overlevingsmechanisme creëerde welk ‘aan’ sprong zodra het over vader ging. Hulpverlening had daardoor al jaren geen enkel effect. De moeder en de kinderen leidden een prima leven, totdat vader genoemd werd of in beeld kwam, dan blokkeerden zij. Hulpverlening zou enkel effect kunnen hebben wanneer er rust zou komen en vader definitief uit beeld zou verdwijnen.

Wat oordeelde de rechter?

Uiteindelijk heeft dit laatste doorslag gegeven en heeft de rechtbank het verzoek tot omgang afgewezen.


Zaak 2

In een procedure bij het gerechtshof Den Bosch vertegenwoordigde mr. Jaminon de vader.

Wat ging er vooraf?

Een aantal jaren geleden was de vader plotseling naar het buitenland vertrokken, nadat hij mishandeld was door mensen van wie hij geld had geleend dat hij niet had terugbetaald. De rechtbank heeft toen het gezag eenhoofdig aan de moeder toegekend. De Raad voor de Kinderbescherming zou moeten onderzoeken welke rol vader nog in het leven van zijn zoon zou kunnen vervullen wanneer hij ooit terug zou keren.

Wat speelde er nu?

Anderhalf jaar later keerde de vader terug, hij wilde uiteraard weer contact met zijn zoon. Moeder verzette zich met hand en tand, zij stelde dat er veiligheidsrisico’s voor het kind bestonden zolang de vader zijn schulden niet afbetaalde.

Wat oordeelde de rechter in eerste aanleg?

Uit het Raadsonderzoek dat volgde bleek dat vader zijn leven weer op de rit had: hij had werk, woonruimte en een stabiele financiële situatie. De geldleners voor wie vader iets te vrezen had, waren al lange tijd uit beeld. Omgang onder begeleiding was verantwoord, de rechtbank nam dit advies over en besliste dat er een BOR (begeleide omgangsregeling) zou worden opgestart.

Wat gebeurde in hoger beroep?

Moeder ging in hoger beroep, zij bleef herhalen dat de situatie bij vader nooit veilig zou kunnen zijn zolang niet uitgesloten kon worden dat de geldleners verhaal zouden komen halen. Het hof oordeelde echter, net als de rechtbank, dat de vader alles in het werk had gesteld om er wel op een veilige manier voor zijn zoon te kunnen zijn en dat omgang onder begeleiding een eventuele nodige extra waarborg kon bieden.

Omgang blijft maatwerk

Er kunnen geen standaardregels voor omgang gelden, per situatie zal bekeken moeten worden wat (on)mogelijk is. Natuurlijk moet daarbij voorop staan dat ieder kind omgang met beide ouders zou moeten kunnen hebben, maar niet ten koste van alles. Waarbij dan uiteraard wel ervoor gewaakt moet worden dat ouders zonder gegronde redenen de kinderen bij de ander weggehouden.

Kortom, loopt u tegen een omgangsconflict aan? Neem dan voor persoonlijk advies contact met ons op om te bekijken LexQuire voor u kan betekenen.

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *