KLACHTEN

Bij klachten over de dienstverlening, declaraties, specificatie van werkzaamheden, het gedrag van medewerkers of partners en/of enige andere kwestie waarbij LexQuire LLP bij betrokken is, kunt u zich altijd richten tot de Klachtenfunctionaris van LexQuire LLP. Klachten kunnen schriftelijk worden gericht aan de Klachtenfunctionaris per e-mail of post. Hierbij wordt verwezen naar de kantoorklachtenregeling van LexQuire LLP 

Adres: LexQuire LLP, 6199 AE Maastricht, Nederland
E-mail: info@lexquire.nl

Na ontvangst en verwerking van uw klacht ontvangt u omgaand bericht. Hierbij wordt tevens aangegeven op welke wijze vervolg wordt gegeven aan uw klacht.

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP