Huurverlaging door corona – kan dat?

| NL Law

| Leestijd: 3 minuten

Huurverlaging door corona, kan dat zomaar? Dat ondernemers in zwaar weer verkeren door de -inmiddels verlengde- verplichte coronasluiting, is geen geheim. Maar hoe zit het dan met de maandelijkse vaste (huur)lasten?

Huurverlaging door corona: gedaalde omzet, dus huurkorting?

Nu corona sedert een jaar is ingebed in onze samenleving, zijn er heel wat ondernemers die in de problemen komen met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Daarbij valt te denken aan de betaling van de huurpenningen van een gesloten zaak. De rechter heeft zich in het afgelopen jaar meerdere malen uitgelaten over huurkorting. Huurkorting is een tijdelijke verlaging van de huurprijs.

Rechtspraak en gronden ten aanzien van huurverlaging door corona

Inmiddels zijn er in het afgelopen jaar een aantal vonnissen gewezen omtrent bedongen huurkorting door noodlijdende ondernemers. Voor het overgrote deel zien ook rechters in dat ondernemers het moeilijk hebben. De rechters komen de huurders dan ook regelmatig tegemoet middels een tijdelijke huurverlaging door corona.*

In principe zijn er twee routes bij een beroep op tijdelijke huurverlaging door corona. De eerste mogelijkheid is het aanmerken van corona als een onvoorziene omstandigheid op grond van artikel 6:258 BW. De van overheidswege gedwongen sluiting kan als onvoorziene omstandigheid aanleiding geven tot een tijdelijke coronakorting op de huurprijs.  Een tweede optie is het aanmerken van de gedwongen sluiting als een aan de verhuurder toe te rekenen gebrek op grond van artikel 7:204 lid 2 BW en 7:207 BW. Dit gebrek kan een grond bieden bij het bedingen van huurkorting.

Het ROZ- huurcontract – de opties voor huurverlaging door corona

In de meeste standaard ROZ- huurovereenkomsten wordt een beroep op huurkorting wegens een gebrek beperkt of helemaal uitgesloten. Wel blijft de optie bestaan om op grond van onvoorziene omstandigheden alsnog om een tijdelijke huurkorting te verzoeken.

Minnelijke oplossing

Een minnelijke oplossing, ook wel schikking genoemd, tussen partijen geniet uiteraard altijd de voorkeur. Het is dan ook aan te raden om als huurder eerst in gesprek te gaan met de verhuurder omtrent de nadelen welke hij ondervindt door corona en de mogelijkheid tot een tijdelijke korting op de huurprijs. Een procedure kost immers ook geld en zet de verhoudingen vaak op scherp. Dit nog los van de onzekerheid van de uitkomst van een procedure; de afwegingen van de rechter zijn immers niet te voorspellen en afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de zaak.

Vragen over tijdelijke huurverlaging door corona?

Heeft u vragen over tijdelijke huurkorting door corona? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het huurrecht? De specialisten van LexQuire Tax & Law denken graag met u mee. Zij hebben veel ervaring en kunnen u adviseren. U kunt ze direct bereiken via info@LexQuire.nl of via 043- 711 22 07.

* Zie bijvoorbeeld Rechtbank Den Haag en Rechtbank Gelderland

 

 

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *