Corona Q&A: Tegemoetkoming in loonkosten

Corona Q&A

LexQuire informeert en adviseert internationale MKB-ondernemingen, die zijn gevestigd in het Nederlands-Duitse grensgebied, over de uitzonderlijke economische maatregelen die de Nederlandse en Duitse regering neemt om bedrijven in deze crisis te ondersteunen. De maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat u uw personeel kunt doorbetalen en dat u via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden kunt zorgdragen aan het veiligstellen van uw liquiditeit. Wij geven de komende periode antwoord op ondernemersvraagstukken. In dit artikel behandelen we het onderwerp ‘Tegemoetkoming in loonkosten’.

“Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?”

Duitse wetgeving


Kurzarbeitergeld (KUG)

U kunt als gevolg van het coronavirus te maken krijgen met minder of geen werk voor uw werknemers. KUG biedt een oplossing voor gevallen waarin u te kampen heeft met een afname van het beschikbare werk. Door deze maatregel blijven de werknemers die tijdelijk niet of minder moeten werken bij u in dienst. Hierdoor bespaart u op personeelskosten en wordt eventueel ontslag voorkomen.

U kunt bij de Agentur für Arbeit verkorting van werktijd aanvragen onder vereenvoudigde voorwaarden. U heeft recht op KUG als minimaal 10 procent van de werknemers meer dan 10 procent van hun loon heeft verloren. Bij akkoord op de aanvraag krijgen werknemers ongeveer 60 procent van het nettosalaris. Heeft de werknemer een minderjarig kind in het huishouden? Dan krijgt de werknemer 67 procent van het nettosalaris. KUG wordt voor een periode van maximaal twaalf maanden betaald en geldt in Duitsland ook voor uitzendkrachten.

Nederlandse wetgeving

Werktijdverkorting (wtv)

In Nederland was het mogelijk om wtv aan te vragen. De regeling is stopgezet wegens het ongekend groot beroep op deze specifieke regeling. Deze regeling is namelijk niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. Het kabinet wil graag meer en sneller werkgevers financieel tegemoetkomen en introduceert een nieuwe maatregel (zie volgend kopje, NOW).

Als u reeds een toekenning hebt gekregen voor wtv, dan blijft dit van kracht. Heeft u wtv aangevraagd maar nog geen toekenning gekregen, dan wordt de aanvraag beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe maatregel. Dit geldt tevens als u reeds gebruik maakt van de wtv en na afloop daarvan verlenging wilt.


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Nederland introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). U kunt een aanvraag indienen voor de NOW-regeling indien u tenminste 20 procent omzetverlies verwacht vanaf 1 maart 2020. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90 procent van de loonsom. Indien u NOW ontvangt betaalt u het loon aan de werknemers volledig door. UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden.

U kunt geen medewerkers ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. De tegemoetkoming op grond van de NOW wordt niet gefinancierd uit de ww-kas. Werknemers ondervinden dus ook in dit opzicht geen nadeel van de regeling.

Heeft u vragen?
Onze specialisten helpen u verder!

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *