Algemene voorwaarden en cessie verbod

| Leestijd: 3 minuten
Cessie verbod in de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. Die heeft u waterdicht opgesteld. Geen verrassingen en duidelijke afspraken. Onderdeel van die voorwaarden kan een cessie verbod zijn.

Algemene voorwaarden en cessie verbod

Als u iets moet betalen aan de ander, dan kan die ander dat alleen zelf bij u eisen. U wilt niet ineens aan een derde moeten betalen, dus dat sluit u uit in uw algemene voorwaarden. Dat wordt ook wel een cessie verbod genoemd. Toch kan het ook dan misgaan. Dat gebeurde bij Ryanair, waarover het Gerechtshof in januari 2021 een uitspraak deed.

Algemene voorwaarden en het cessie verbod van Ryanair

Ryanair had een cessie verbod opgenomen in haar algemene voorwaarden. Dat betekent dat klanten een compensatie voor vertraging alleen zelf bij Ryanair konden claimen. Dat konden ze niet laten doen door bijvoorbeeld een familielid, advocaat of een claimbureau.

Vier passagiers hadden recht op compensatie door vertraging. Zij schakelden daarvoor een claimbureau in – ze vulden een formulier in en kregen hun geld van dat bureau (onder aftrek van een klein bedrag ; de winst voor het claimbureau). Het claimbureau wendde zich tot Ryanair en vorderde betaling van de compensatie voor de vertraagde vluchten.

De passagiers verkochten als het ware hun recht op compensatie aan dat claimbureau. De verkoop van een vordering wordt ook wel ‘cessie’ genoemd.

Cessie uitgesloten door cessie verbod in algemene voorwaarden

Ryanair gaf aan dat zij de compensatie niet aan het claimbureau hoefde te betalen. De compensatie was alleen voor de passagiers. Door het cessieverbod in de algemene voorwaarden was voornoemde constructie namelijk uitgesloten.

Het Hof over het cessie verbod in de algemene voorwaarden

Het claimbureau liet het er niet bij zitten. Zij wendde zich tot de rechter en vervolgens tot het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Het Gerechtshof oordeelde dat de algemene voorwaarden van Ryanair niet waterdicht waren. Het ‘cessieverbod’ was niet geldig in deze situatie, omdat de passagiers consumenten waren. Het Gerechtshof legde uit:

‘(…)het recht op compensatie moet zeer ruim worden uitgelegd en passagiers dienen onmiddellijk, op gestandaardiseerde wijze en zonder dat hun recht ter zake wordt beperkt vergoed te worden.’ (ECLI:NL:GHSHE:2021:30)

Omdat ‘onmiddellijke compensatie’ mogelijk moet zijn, moet de passagier zelf kunnen kiezen op welke manier zij haar geld claimt. Ryanair moest de compensatie aan het claimbureau betalen en had daarmee de vordering van de passagiers voldaan. De passagier mocht dus op deze manier haar vordering (laten) eisen.

Vragen over algemene voorwaarden?

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden? Of wilt u de risico’s van uw voorwaarden in beeld hebben? De specialisten van LexQuire Tax & Law denken graag met u mee. Zij hebben veel ervaring met (internationale) overeenkomsten en toepasselijke algemene voorwaarden. U kunt ze direct bereiken via info@LexQuire.nl of via 043- 711 22 07.

Door mr. Lisanne Vanhommerig.

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *