VERZEKERINGSRECHT

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is een omvangrijk en ingewikkeld rechtsgebied. Regelgeving verandert regelmatig, polisvoorwaarden zijn niet altijd even duidelijk. Bovendien worden deze ‘kleine lettertjes’ niet altijd even goed gelezen. Soms brengt een verzekeringsnemer de verzekeringsmaatschappij bij het aangaan van de verzekering, bedoeld of onbedoeld, onvoldoende op de hoogte van alle relevante feiten en omstandigheden. Wanneer er vervolgens daadwerkelijk schade ontstaat of aansprakelijkheid wordt vermoed, is een geschil over de dekking van de verzekering zo ontstaan.

Het is dan belangrijk dat u kunt vertrouwen op een ervaren advocaat of Rechtsanwalt. Een advocaat of Rechtsanwalt die in staat is om een geschil snel en doortastend op te lossen. Het liefst buiten de rechtbank, zodat een slepende en kostbare procedure wordt voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, treden wij ook efficiënt en daadkrachtig voor u op in een procedure.

De advocaten & Rechtsanwälte van LexQuire hebben ruime ervaring met het adviseren van en procederen voor particuliere cliënten en ondernemingen die een geschil hebben met hun verzekeringsmaatschappij. LexQuire adviseert daarnaast cliënten op de (inter)nationale verzekeringsmarkt. Hieronder bevinden zich assurantietussenpersonen, expertisebureaus banken en verzekeraars.

U kunt bij ons terecht voor:

5

Het beoordelen, opstellen of redigeren van polisvoorwaarden

5

Compliancehet uitleggen van polisvoorwaarden

5

Polisgeschillen

5

Het beoordelen van aansprakelijkheid

5

Aansprakelijkheidsgeschillen

5

Het afwikkelen van werkgeversaansprakelijkheid

5

Het afwikkelen van beroepsaansprakelijkheid

5

Het afhandelen van productaansprakelijkheid

5

Vragen over bestuurdersaansprakelijkheid

5

Dekkingsvraagstukken

5

Een second opinion bij niet-uitbetaalde schadeclaims

5

Klachtenprocedures

LexQuire: advocaten & Rechtsanwälte voor verzekerden en verzekeraars

De aansprakelijkheids- en verzekeringsrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire treden op voor zowel verzekerden als verzekeraars. Wij kunnen aansprakelijkheids- en verzekeringsvraagstukken daarom vanuit beide perspectieven bekijken. Zo weten wij precies waar de knelpunten voor de wederpartij liggen, maar kunnen wij ook zorgen voor wederzijds begrip. Hierdoor kunnen wij voor u het maximale resultaat uit onderhandelingen en procedures halen.

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is een omvangrijk en ingewikkeld rechtsgebied. Regelgeving verandert regelmatig, polisvoorwaarden zijn niet altijd even duidelijk. Bovendien worden deze ‘kleine lettertjes’ niet altijd even goed gelezen. Soms brengt een verzekeringsnemer de verzekeringsmaatschappij bij het aangaan van de verzekering, bedoeld of onbedoeld, onvoldoende op de hoogte van alle relevante feiten en omstandigheden. Wanneer er vervolgens daadwerkelijk schade ontstaat of aansprakelijkheid wordt vermoed, is een geschil over de dekking van de verzekering zo ontstaan.

Het is dan belangrijk dat u kunt vertrouwen op een ervaren advocaat of rechtsanwalt. Een advocaat of rechtsanwalt die in staat is om een geschil snel en doortastend op te lossen. Het liefst buiten de rechtbank, zodat een slepende en kostbare procedure wordt voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, treden wij ook efficiënt en daadkrachtig voor u op in een procedure.

De advocaten & rechtsanwälte van LexQuire hebben ruime ervaring met het adviseren van en procederen voor particuliere cliënten en ondernemingen die een geschil hebben met hun verzekeringsmaatschappij. LexQuire adviseert daarnaast cliënten op de (inter)nationale verzekeringsmarkt. Hieronder bevinden zich assurantietussenpersonen, expertisebureaus banken en verzekeraars.

U kunt bij ons terecht voor:

5

Het beoordelen, opstellen of redigeren van polisvoorwaarden

5

Compliancehet uitleggen van polisvoorwaarden

5

Polisgeschillen

5

Het beoordelen van aansprakelijkheid

5

Aansprakelijkheidsgeschillen

5

Het afwikkelen van werkgeversaansprakelijkheid

5

Het afwikkelen van beroepsaansprakelijkheid

5

Het afhandelen van productaansprakelijkheid

5

Vragen over bestuurdersaansprakelijkheid

5

Dekkingsvraagstukken

5

Een second opinion bij niet-uitbetaalde schadeclaims

5

Klachtenprocedures

LexQuire: advocaten & rechtsanwälte voor verzekerden en verzekeraars

De aansprakelijkheids- en verzekeringsrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire treden op voor zowel verzekerden als verzekeraars. Wij kunnen aansprakelijkheids- en verzekeringsvraagstukken daarom vanuit beide perspectieven bekijken. Zo weten wij precies waar de knelpunten voor de wederpartij liggen, maar kunnen wij ook zorgen voor wederzijds begrip. Hierdoor kunnen wij voor u het maximale resultaat uit onderhandelingen en procedures halen.

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP