(INTERNATIONAAL) PERSONEN- EN FAMILIERECHT

(Internationaal) personen- & familierecht

Personen- en familierechtkwesties kunnen een grote impact hebben op uw leven en het leven van uw geliefden. Komen daar internationale vraagstukken bij aan de orde, dan kan dat de zaken op juridisch en fiscaal gebied bovendien ingewikkeld maken.

Als u huwelijkse voorwaarden of een testament laat opstellen wordt u gedwongen na te denken over mogelijke toekomstige gebeurtenissen waar u liever niet over wilt nadenken, zoals een scheiding of een overlijden. Soms heeft een dergelijke gebeurtenis zich al voorgedaan en moeten er op korte termijn (grensoverschrijdend) veel praktische zaken geregeld worden.

Het is dan belangrijk dat u kunt vertrouwen op een gespecialiseerde personen- en familierechtadvocaat of -rechtsanwalt, die een persoonlijke aanpak en een luisterend oor combineert met weloverwogen zakelijk advies. Daarmee kunt u in ingewikkelde situaties of een turbulente tijd de juiste keuzes maken.

Advocaat & Rechtsanwalt personen- en familierecht

De personen- en familierechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire adviseren en procederen in nationale (Nederland en Duitsland) en internationale personen- en familierechtzaken. Samen met onze belastingadviseurs en notarieel juristen zijn zij uw one-stop-shop voor al uw vragen.

Onze professionals zijn vertrouwd met de internationale wetgeving en bij uitstek hierin gespecialiseerd. Daarnaast beschikken wij over een internationaal netwerk van professionele partners, zoals accountants. Om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij zowel kantoren in Nederland als in Duitsland. De advocaten & Rechtsanwälte van LexQuire spreken Nederlands en/of Duits en Engels. LexQuire staat daarom garant voor kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening in al uw grensoverschrijdende familierechtzaken.

U kunt bij LexQuire terecht met vraagstukken op het gebied van:

5

Samenwonen en huwelijk: samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden

5

Kinderen: erkenning, ouderlijk gezag en voogdij

5

Scheiding: boedelverdeling, partner- en kinderalimentatie, ouderschapsplan, omgang en pensioenverevening

5

Erfrecht: erfopvolging, bedrijfsopvolging, testamenten en afwikkeling van nalatenschappen

Ondernemer en echtscheiding

Wij staan veelvuldig (internationale) ondernemers en/of hun ex-parters terzijde, bijvoorbeeld als bij de echtscheiding de waarde van de onderneming moet worden verdeeld en afspraken moeten worden gemaakt over partner- en kinderalimentatie.

Zo nodig overleggen wij hierbij met uw eigen (financieel) adviseurs, of schakelen wij een specialist uit ons eigen netwerk in.

Juridisch advies over erfrecht

Iedereen krijgt vroeg of laat, verwacht of onverwacht, te maken met het erfrecht. Als erfgenaam kunt u tegen veel vragen aanlopen. Hoe interpreteert u de bepalingen in het testament? Wat zijn uw rechten en plichten? Moet u de erfenis zomaar aanvaarden? Waar heeft u precies recht op? En hoe voorkomt u in de familie spanningen of conflicten over de nalatenschap?

En als het om uzelf gaat? Hoe regelt u uw nalatenschap en erfopvolging eigenlijk goed?

Met advocaten & Rechtsanwälte, belastingadviseurs en notarieel juristen heeft LexQuire de relevante juridische disciplines onder één dak gebundeld. De professionals van LexQuire kunnen u bijstaan met betrouwbaar en gedegen advies over:

5

Aanspraak op de legitieme portie

5

Afwikkeling en verdeling van een (internationale) nalatenschap

5

Bedrijfsopvolging

5

Uitoefening wilsrechten

5

Controle van de door executeur of notaris afgewikkelde nalatenschap

5

Ongedaan maken van een wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling

5

Opeisen van een kindsdeel

5

Optreden tegen een executeur

5

Uitoefening van uw taak als executeur

5

Vereffening

5

Vernietiging van een testament

5

Verwerping van een nalatenschap

5

Wettelijke verdeling

Wij proberen zoveel mogelijk om in overleg met alle betrokkenen tot een juiste afwikkeling van de nalatenschap te komen. Is goed overleg niet (meer) mogelijk? Dan staan wij u tijdens de gerechtelijke procedure bij de rechtbank terzijde. Omdat onze advocaten & rechtsanwälte, belastingadviseurs en notarieel juristen vertrouwd zijn met de wetgeving aan alle zijden van de grens, kunnen wij u ook in internationale erfrechtskwesties uitstekend van dienst zijn.

(Internationaal) personen- & familierecht

Personen- en familierechtkwesties kunnen een grote impact hebben op uw leven en het leven van uw geliefden. Komen daar internationale vraagstukken bij aan de orde, dan kan dat de zaken op juridisch en fiscaal gebied bovendien ingewikkeld maken.

Als u huwelijkse voorwaarden of een testament laat opstellen wordt u gedwongen na te denken over mogelijke toekomstige gebeurtenissen waar u liever niet over wilt nadenken, zoals een scheiding of een overlijden. Soms heeft een dergelijke gebeurtenis zich al voorgedaan en moeten er op korte termijn (grensoverschrijdend) veel praktische zaken geregeld worden.

Het is dan belangrijk dat u kunt vertrouwen op een gespecialiseerde personen- en familierechtadvocaat of -rechtsanwalt, die een persoonlijke aanpak en een luisterend oor combineert met weloverwogen zakelijk advies. Daarmee kunt u in ingewikkelde situaties of een turbulente tijd de juiste keuzes maken.

Advocaat & Rechtsanwalt personen- en familierecht

De personen- en familierechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire adviseren en procederen in nationale (Nederland en Duitsland) en internationale personen- en familierechtzaken. Samen met onze belastingadviseurs en notarieel juristen zijn zij uw one-stop-shop voor al uw vragen.

Onze professionals zijn vertrouwd met de internationale wetgeving en bij uitstek hierin gespecialiseerd. Daarnaast beschikken wij over een internationaal netwerk van professionele partners, zoals accountants. Om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij zowel kantoren in Nederland als in Duitsland. De advocaten & rechtsanwälte van LexQuire spreken Nederlands en/of Duits en Engels. LexQuire staat daarom garant voor kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening in al uw grensoverschrijdende familierechtzaken.

U kunt bij LexQuire terecht met vraagstukken op het gebied van:

5

Samenwonen en huwelijk: samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden

5

Kinderen: erkenning, ouderlijk gezag en voogdij

5

Scheiding: boedelverdeling, partner- en kinderalimentatie, ouderschapsplan, omgang en pensioenverevening

5

Erfrecht: erfopvolging, bedrijfsopvolging, testamenten en afwikkeling van nalatenschappen

Ondernemer en echtscheiding

Wij staan veelvuldig (internationale) ondernemers en/of hun ex-parters terzijde, bijvoorbeeld als bij de echtscheiding de waarde van de onderneming moet worden verdeeld en afspraken moeten worden gemaakt over partner- en kinderalimentatie.

Zo nodig overleggen wij hierbij met uw eigen (financieel) adviseurs, of schakelen wij een specialist uit ons eigen netwerk in.

Juridisch advies over erfrecht

Iedereen krijgt vroeg of laat, verwacht of onverwacht, te maken met het erfrecht. Als erfgenaam kunt u tegen veel vragen aanlopen. Hoe interpreteert u de bepalingen in het testament? Wat zijn uw rechten en plichten? Moet u de erfenis zomaar aanvaarden? Waar heeft u precies recht op? En hoe voorkomt u in de familie spanningen of conflicten over de nalatenschap?

En als het om uzelf gaat? Hoe regelt u uw nalatenschap en erfopvolging eigenlijk goed?

Met advocaten & rechtsanwälte, belastingadviseurs en notarieel juristen heeft LexQuire de relevante juridische disciplines onder één dak gebundeld. De professionals van LexQuire kunnen u bijstaan met betrouwbaar en gedegen advies over:

5

Aanspraak op de legitieme portie

5

Afwikkeling en verdeling van een (internationale) nalatenschap

5

Bedrijfsopvolging

5

Uitoefening wilsrechten

5

Controle van de door executeur of notaris afgewikkelde nalatenschap

5

Ongedaan maken van een wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling

5

Opeisen van een kindsdeel

5

Optreden tegen een executeur

5

Uitoefening van uw taak als executeur

5

Vereffening

5

Vernietiging van een testament

5

Verwerping van een nalatenschap

5

Wettelijke verdeling

Wij proberen zoveel mogelijk om in overleg met alle betrokkenen tot een juiste afwikkeling van de nalatenschap te komen. Is goed overleg niet (meer) mogelijk? Dan staan wij u tijdens de gerechtelijke procedure bij de rechtbank terzijde. Omdat onze advocaten & rechtsanwälte, belastingadviseurs en notarieel juristen vertrouwd zijn met de wetgeving aan alle zijden van de grens, kunnen wij u ook in internationale erfrechtskwesties uitstekend van dienst zijn.

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP