BANK- EN EFFECTENRECHT

 

Bank- en effectenrecht

Het bank- en effectenrecht geeft regels over de toegang, de organisatie en het gedrag van spelers op de effectenmarkt. Het rechtsgebied is voortdurend aan verandering onderhevig, niet alleen door de snelle ontwikkelingen op de effectenmarkten, maar ook door de vele richtlijnen en verordeningen die de Europese Unie uitvaardigt. Met deze regelgeving bevordert de Europese Unie de harmonisering van het bank- en effectenrecht binnen Europa.

In Nederland is de belangrijkste wet binnen dit rechtsgebied de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De Wft heeft een ordelijke werking van de effectenmarkten en het beschermen van beleggers tot doel. Dat laatste is hard nodig, gelet op het feit dat financiële producten zoals aandelen, obligaties en derivaten steeds ondoorzichtiger worden.

Vanuit het oogpunt van bescherming van beleggers hebben intermediairs (banken of andere tussenpersonen) en adviseurs een bijzondere zorgplicht. Zij hebben de aanzienlijke verantwoordelijkheid om beleggers te informeren over de aanschaf van financiële producten. Daarnaast omvat deze zorgplicht onder meer de verplichting voor intermediairs en adviseurs om zich te verdiepen in de financiële positie van de belegger, zijn kennis- en ervaringsniveau en zijn beleggingsdoel. Dit wordt ook wel de ‘know your customer-rule’ genoemd.

De bijzondere zorgplicht van intermediairs wordt zwaarder naarmate de rechtsverhouding met de belegger intensiever is. Op een adviesrelatie rust een minder vergaande zorgplicht dan op een vermogensbeheerrelatie.

 

 

Advocaat & Rechtsanwalt bank- en effectenrecht voor beleggers

Ondanks alle wet- en regelgeving, de bijzondere zorgplicht voor intermediairs en adviseurs, én alle waarschuwingen kan het voor u toch flink mis gaan op de effectenmarkt. Als in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bleken te zijn, kan dat verschillende oorzaken hebben. Als u echter schade heeft geleden omdat u onvolledig of onjuist bent geadviseerd is het belangrijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde bank- en effectenrechtadvocaat of -rechtsanwalt.

Bij LexQuire werken ervaren en deskundige bank- en effectenrechtadvocaten en -rechtsanwälte. Wij zijn vertrouwd met deze complexe en ondoorzichtige materie en hebben ruime ervaring met individuele aanspraken, alsmede met class actions voor groepen gedupeerde beleggers.

Heeft uw adviseur, bank of een andere intermediair haar verantwoordelijkheid jegens u veronachtzaamd of u onvolledig of onjuist geadviseerd? Heeft u dientengevolge schade geleden? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met LexQuire. Onze specialisten staan voor u klaar.

 

 

Advocaat & Rechtsanwalt bank- en effectenrecht voor ondernemingen

De bank- en effectenrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire zijn bekend met de Europese regels, de Wft en andere regelgeving. Wij treden zowel op voor zowel nationale als voor internationale partijen. Wij staan regelmatig intermediairs en financiële instellingen terzijde met deskundig advies, bijvoorbeeld op het gebied van compliance. Daarnaast staan wij u, als de situatie dat vraagt, samen met onze procesrechtadvocaten doortastend terzijde bij effectieve schikkingsonderhandelingen en procedures.

Heeft u plannen om actief te worden op de financiële markten in Nederland en/of Duitsland? Dan denken de professionals uit verschillende juridische disciplines van LexQuire graag met u mee over financieringsvormen, het opzetten van uw onderneming en het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de bevoegde instanties (i.e. DNB en AFM).

 

 

Bank- en effectenrecht

Het bank- en effectenrecht geeft regels over de toegang, de organisatie en het gedrag van spelers op de effectenmarkt. Het rechtsgebied is voortdurend aan verandering onderhevig, niet alleen door de snelle ontwikkelingen op de effectenmarkten, maar ook door de vele richtlijnen en verordeningen die de Europese Unie uitvaardigt. Met deze regelgeving bevordert de Europese Unie de harmonisering van het bank- en effectenrecht binnen Europa.

In Nederland is de belangrijkste wet binnen dit rechtsgebied de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De Wft heeft een ordelijke werking van de effectenmarkten en het beschermen van beleggers tot doel. Dat laatste is hard nodig, gelet op het feit dat financiële producten zoals aandelen, obligaties en derivaten steeds ondoorzichtiger worden.

Vanuit het oogpunt van bescherming van beleggers hebben intermediairs (banken of andere tussenpersonen) en adviseurs een bijzondere zorgplicht. Zij hebben de aanzienlijke verantwoordelijkheid om beleggers te informeren over de aanschaf van financiële producten. Daarnaast omvat deze zorgplicht onder meer de verplichting voor intermediairs en adviseurs om zich te verdiepen in de financiële positie van de belegger, zijn kennis- en ervaringsniveau en zijn beleggingsdoel. Dit wordt ook wel de ‘know your customer-rule’ genoemd.

De bijzondere zorgplicht van intermediairs wordt zwaarder naarmate de rechtsverhouding met de belegger intensiever is. Op een adviesrelatie rust een minder vergaande zorgplicht dan op een vermogensbeheerrelatie.

 

 

Advocaat & Rechtsanwalt bank- en effectenrecht voor beleggers

Ondanks alle wet- en regelgeving, de bijzondere zorgplicht voor intermediairs en adviseurs, én alle waarschuwingen kan het voor u toch flink mis gaan op de effectenmarkt. Als in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bleken te zijn, kan dat verschillende oorzaken hebben. Als u echter schade heeft geleden omdat u onvolledig of onjuist bent geadviseerd is het belangrijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde bank- en effectenrechtadvocaat of -rechtsanwalt.

Bij LexQuire werken ervaren en deskundige bank- en effectenrechtadvocaten en -rechtsanwälte. Wij zijn vertrouwd met deze complexe en ondoorzichtige materie en hebben ruime ervaring met individuele aanspraken, alsmede met class actions voor groepen gedupeerde beleggers.

Heeft uw adviseur, bank of een andere intermediair haar verantwoordelijkheid jegens u veronachtzaamd of u onvolledig of onjuist geadviseerd? Heeft u dientengevolge schade geleden? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met LexQuire. Onze specialisten staan voor u klaar.

 

 

Advocaat & Rechtsanwalt bank- en effectenrecht voor ondernemingen

De bank- en effectenrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire zijn bekend met de Europese regels, de Wft en andere regelgeving. Wij treden zowel op voor zowel nationale als voor internationale partijen. Wij staan regelmatig intermediairs en financiële instellingen terzijde met deskundig advies, bijvoorbeeld op het gebied van compliance. Daarnaast staan wij u, als de situatie dat vraagt, samen met onze procesrechtadvocaten doortastend terzijde bij effectieve schikkingsonderhandelingen en procedures.

Heeft u plannen om actief te worden op de financiële markten in Nederland en/of Duitsland? Dan denken de professionals uit verschillende juridische disciplines van LexQuire graag met u mee over financieringsvormen, het opzetten van uw onderneming en het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de bevoegde instanties (i.e. DNB en AFM).

 

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP