AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Aansprakelijkheidsrecht

Het belangrijkste doel van aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade. Schade kan bestaan uit materiële of vermogensschade (geleden verlies of gederfde winst) of immateriële schade. Het uitgangspunt is volledige schadevergoeding: de benadeelde moet zo veel mogelijk in de positie worden gebracht alsof de schadeveroorzakende gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden. Het rechtsgebied heeft grote raakvlakken met het verzekeringsrecht en het procesrecht. Heeft u schade geleden? Om deze schade vergoed te krijgen moet u de veroorzaker aansprakelijk stellen. Wanneer uw wederpartij haar aansprakelijkheid niet erkent, is de gang naar de rechter veelal onvermijdelijk Als u schade lijdt, of heeft geleden, is het daarom van belang om zo vroeg mogelijk een gespecialiseerde advocaat of Rechtsanwalt in te schakelen. Het is daarbij doorgaans mogelijk om de kosten van de rechtsbijstand te verhalen op de wederpartij.

LexQuire is u graag van dienst bij:

5

Contractbreuk of wanprestatie

5

Onrechtmatige daad

5

Productaansprakelijkheid

5

Schade als gevolg van een (gewelds)misdrijf

5

Risico – aansprakelijkheid

5

Verkeersaansprakelijkheid

5

Medische aansprakelijkheid

5

Beroepsfouten

Ook als u zelf aansprakelijk wordt gesteld, kunt u op LexQuire rekenen. Wij geven u een reële inschatting van uw kansen en voeren stevig verweer als dat nodig is.

 

De schadeberekening

Bij de schadeverzekering wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen (toekomstige schade). Als de gebeurtenis u ook voordeel heeft opgeleverd, of u had eigen schuld, kan de schade lager uitvallen.

LexQuire zal bij de schadeberekening ook rekening houden met toekomstige ontwikkelingen (toekomstige schade). Zo zullen wij bijvoorbeeld bij het verlies van arbeidsvermogen rekening houden met een eventuele promotie die u had kunnen maken als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet had plaatsgevonden. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat in het schadevergoedingsrecht ook met gemiste kansen rekening mag worden gehouden.

U zult – als benadeelde partij – altijd inzichtelijk moeten maken welke schade u heeft geleden en in de toekomst nog zult lijden. LexQuire is u hierbij graag behulpzaam. Wij beheersen deze discipline tot in de finesses en acteren op het hoogste niveau.

 

Aansprakelijkheidsrecht

Het belangrijkste doel van aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade. Schade kan bestaan uit materiële of vermogensschade (geleden verlies of gederfde winst) of immateriële schade. Het uitgangspunt is volledige schadevergoeding: de benadeelde moet zo veel mogelijk in de positie worden gebracht alsof de schadeveroorzakende gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden. Het rechtsgebied heeft grote raakvlakken met het verzekeringsrecht en het procesrecht. Heeft u schade geleden? Om deze schade vergoed te krijgen moet u de veroorzaker aansprakelijk stellen. Wanneer uw wederpartij haar aansprakelijkheid niet erkent, is de gang naar de rechter veelal onvermijdelijk Als u schade lijdt, of heeft geleden, is het daarom van belang om zo vroeg mogelijk een gespecialiseerde advocaat of rechtsanwalt in te schakelen. Het is daarbij doorgaans mogelijk om de kosten van de rechtsbijstand te verhalen op de wederpartij.

LexQuire is u graag van dienst bij:

5

Contractbreuk of wanprestatie

5

Onrechtmatige daad

5

Productaansprakelijkheid

5

Schade als gevolg van een (gewelds)misdrijf

5

Risico – aansprakelijkheid

5

Verkeersaansprakelijkheid

5

Medische aansprakelijkheid

5

Beroepsfouten

Ook als u zelf aansprakelijk wordt gesteld, kunt u op LexQuire rekenen. Wij geven u een reële inschatting van uw kansen en voeren stevig verweer als dat nodig is.

De schadeberekening

Bij de schadeverzekering wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen (toekomstige schade). Als de gebeurtenis u ook voordeel heeft opgeleverd, of u had eigen schuld, kan de schade lager uitvallen.

LexQuire zal bij de schadeberekening ook rekening houden met toekomstige ontwikkelingen (toekomstige schade). Zo zullen wij bijvoorbeeld bij het verlies van arbeidsvermogen rekening houden met een eventuele promotie die u had kunnen maken als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet had plaatsgevonden. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat in het schadevergoedingsrecht ook met gemiste kansen rekening mag worden gehouden.

U zult – als benadeelde partij – altijd inzichtelijk moeten maken welke schade u heeft geleden en in de toekomst nog zult lijden. LexQuire is u hierbij graag behulpzaam. Wij beheersen deze discipline tot in de finesses en acteren op het hoogste niveau.

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP