Stefanie

Senden

associate (advocaat)
Maastricht-Airport

Telefoon: +31 88 17 17 0 17
E-mail: stefanie.senden@lexquire.nl

Stefanie Senden

Stefanie Senden is sinds 2022 verbonden aan het kantoor en werkzaam binnen de vestiging Maastricht. Haar praktijk is gericht op het handels-en ondernemingsrecht. Stefanie is tevens verbonden aan de Universiteit Maastricht als Gastdocent Burgerlijk procesrecht voor de Nederlandstalige als Engelstalige bachelor-en masteropleidingen. 

Om de ins en outs van het vak te leren heeft zij tijdens haar stage ervaring opgedaan in internationale herstructureringen, financieringstransacties en corporate litigation.
Daarnaast is Stefanie sinds 2018 actief als co-editor van het European Property Law Journal, een tijdschrift met de focus op zowel de publiekrechtelijke als privaatrechtelijke aspecten van grond, roerende zaken, virtueel eigendom, enzovoort. De artikelen zijn gebaseerd op rechtsvergelijkende mulltidisciplinaire analyses en onderzoeken van het eigendomsrecht vanuit een Europees perspectief.

Talen

  • Nederlands
  • Engels

Opleiding

  • Bachelor European Law met civiel effect in Nederlands recht
  • Master Algemeen programme met de specialisatie handels-en ondernemingsrecht
  • Corporate Finance Law Honours Track

Toelating

  • Als advocaat werkzaam sinds 1 augustus 2022