Rob

van der Meer

counsel (notary counsellor)
Maastricht - Airport

Telefoon: +31 88 17 17 0 17
E-mail: rob.vandermeer@lexquire.nl

Rob van der Meer beschikt vanwege zijn notariële achtergrond als kandidaat-notaris onder meer over specifieke kennis op het gebied van het familievermogensrecht en het erfrecht.

Hij is estate planner, lid van het Register voor Estate Planners (REP) en heeft bovendien de specialistische Grotius-opleiding op dit gebied afgerond. Naast de estate planning houdt hij zich bezig met de afwikkeling en vereffening van (internationale) nalatenschappen en erfrechtelijke geschillen. Hij is lid van de Nederlandse organisatie voor executeurs (NOVEX) en beschikbaar om als executeur of vereffenaar van uw nalatenschap op te treden.

De afgelopen jaren heeft hij zich binnen de advocatentak van LexQuire tevens bezig gehouden met de begeleiding van enkele bedrijfsoverdrachten en ondernemingsrechtelijke vraagstukken, waaronder financiering en zekerheden en aandeelhoudersgeschillen. Binnen LexQuire is hij verantwoordelijk voor de compliance (WWFT / UBO en AVG).

Talen

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Begeleiding management buy out Limburgs Voedings- en catering concern.
 • Internationale overname van een transportonderneming.
 • Afwikkeling van verschillende nalatenschappen, waaronder met internationale aspecten.

Opleidingen

 • Notarieel recht aan de Vrije Universiteit
 • Specialisatieopleiding Estate Planning van de SDU Licent Academy
 • Grotius Academie specialisatieopleiding Estate Planning
 • Leergang executele en vereffening (NOVEX)

Lidmaatschappen

 • Vereniging Handelsrecht
 • Register Estate Planners
  Register Estate Planners
 • Nederlandse organisatie voor executeurs (NOVEX)

News & Insights

Bancaire zorgplicht

Over de zorgplicht van de bank in het kader van…
| Rob van der Meer