Lisanne

Vanhommerig

associate (advocaat)
Maastricht-Airport

Telefoon: +31 88 17 17 0 17
E-mail: lisanne.vanhommerig@lexquire.nl

Lisanne Vanhommerig legt zich toe op het arbeidsrecht, alsmede het privacy- en datarecht. Door deze verscheidenheid aan rechtsgebieden, houdt ze een frisse blik op elke zaak.

Na afronding van haar master Arbeids- en ondernemingsrecht, waarbij ze onderzoek deed naar onder meer schijnzelfstandigheid en privacyvraagstukken voor ondernemers bij online-handel, heeft zij een jaar in Keulen (DE) gewerkt voor de dochteronderneming van een grote verzekeraar. Daar heeft ze zich ondergedompeld in de wereld van legal tech, waardoor haar vaardigeden ten aanzien van IT, data en privacy steeds verder groeiden.

Na haar jaar in Keulen, heeft ze zich in het verlengde van haar opgedane legal tech kennis bezig gehouden met werkzaamheden bij de Universiteit van Amsterdam. Zij droeg bij aan de ontwikkeling van een arbeidsrechtelijke tool die werknemers en werkgevers in staat stelt om digitaal snelle duidelijke antwoorden te verkrijgen. Haar bijdrage was zowel juridisch inhoudelijk alsook technisch.

Sinds 2020 is Lisanne werkzaam bij LexQuire, waar ze zich verder blijft verdiepen in voornoemde rechtsgebieden. Zij staat Nederlandse, Duitse en internationale cliënten bij. Ze adviseert in zowel de Nederlandse, Duitse als Engelse taal en procedeert naar Nederlands recht.

Talen

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Een internationaal georiënteerde ondernemer adviseren over (onder meer) de bewaartermijnen van persoonsgegevens na ontslag
 • Opstellen van uitzend- en arbeidsovereenkomsten voor een internationaal georiënteerde organisatie
 • Begeleiden van een collectief ontslag na overgang van onderneming naar een buitenlandse ondernemer
 • Procederen in het kader van een loonvordering van een Duitse werknemer jegens een Nederlandse werkgever
 • Adviseren inzake een bedrijfsongeval van een Duitse werknemer in Nederland
 • Een Duitse particulier bijstaan in de bezwaar- en beroepsfase ten aanzien van zijn WIA aanvraag

Opleidingen

 • Opleiding Data Science en Gegevensbescherming (Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, CPO)
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht
 • Master Recht en Arbeid, specialisatie Arbeids- en Ondernemingsrecht aan de Universiteit Maastricht

Toelating

 • Als advocaat werkzaam sinds maart 2022

Lidmaatschap

 • Jonge Privacy Advocaten Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Informatica en Recht (NVvIR)

News & Insights