Hartmut

Seibel

counsel (Rechtsanwalt)
Brussel

Telefoon: +32 (0)231 339 35
E-mail: hartmut.seibel@lexquire.be

Hartmut Seibel

Hartmut Seibel is al tientallen jaren werkzaam als advocaat, maar heeft in het verleden ook een brede juridische ervaring opgedaan als juridisch adviseur voor bedrijven en verenigingen die in heel Europa actief zijn. Hij heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in Europees recht.

Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het onderhandelen van internationale contracten met grote infrastructuuraanbieders, bedrijfsovernames (M&A) en goedkeuringsprocedures op publiekrechtelijke terreinen. Hij heeft zich intensief beziggehouden met de regulering van verschillende markten (telecommunicatie, betaaldiensten) op Europees niveau en heeft zich herhaaldelijk bezig gehouden met het Europese mededingingsrecht.

Hij is al tientallen jaren bekend met de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering (datatransmissie, databescherming, databeveiliging, clouddiensten, waaronder artificiële intelligentie). Ook adviseerde hij jarenlang een centrale Europese vereniging op het gebied van betalingstransacties (SEPA) over juridische vraagstukken. Verder is hij in toenemende mate betrokken bij procedures op het gebied van de bescherming van grondrechten en mensenrechten.

Talen

  • Duits
  • Engels
  • Frans

– Vertegenwoordiging van een Europese (open) softwareleverancier (Nextcloud GmbH) in verband met een formele klacht (op grond van artikel 102 VEU) tegen Microsoft (misbruik van machtspositie) bij de Europese Commissie.
– Vertegenwoordiging van een Europese (open) softwareleverancier (Nextcloud GmbH) in verband met een klachtprocedure bij het Duitse Bundeskartellamt tegen Microsoft op grond van artikel 19a GWB (vaststelling van het grote belang van een onderneming voor de mededinging op de verschillende markten).
– Advies in verband met de “Digital Markets Act” (DMA) voor bedrijven in de digitale sector
– Strategisch & juridisch advies aan een wereldwijde diensten- en technologieleverancier op het gebied van asset tracing (AML, KYC, gegevensbescherming)
– Advisering en vertegenwoordiging van personen over de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in de zorgsector
– Het vertegenwoordigen van de belangen van slachtoffers in verband met mensenrechtenschendingen
– Uitgebreid advies aan de European Payments Council (“EPC”) op verschillende gebieden van Europees recht, in het bijzonder met betrekking tot de regulering van Europese betalingen (waaronder AML, KYC), corporate governance en mededingingsrecht (2009 – 2019)
– Met succes de EPC geadviseerd in verband met een officieel onderzoek van de Europese Commissie (mededingingsrecht) tegen de EPC en haar leden (& lidorganisaties) in verband met een standaardisatieproces voor elektronische (online) betalingen in euro (“draft e-payments framework”).

Opleiding

  • Universität Göttingen
  • Referendariat Oberlandesgericht Düsseldorf
  • Praktikum bij de Europese Commissie

Toelating

  • Als Rechtsanwalt werkzaam sinds 1989