Hans

Pfeil

partner (advocaat)
Maastricht - Airport

Telefoon: +31 88 17 17 0 17
E-mail: hans.pfeil@lexquire.nl

Na zijn afstuderen aan de Universiteit Nijmegen in het Internationaal Privaatrecht, Vennootschapsrecht en Mededingingsrecht, is hij sinds 1977 werkzaam als advocaat, eerst in Breda en vanaf 1978 in Maastricht.

Naast zijn werk is hij bestuurslid van verschillende maatschappelijke organisaties en onder meer commissaris bij een medische kliniek. Zijn praktijk is internationaal georiënteerd (engels-, frans- en duitstalig). Aandachtsgebieden zijn naast de algemene praktijk vooral ondernemings- en mededingingsrecht en zaken, intellectueel eigendom en arbeidsrecht, maar ook erfrecht.

Talen

  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Frans

News & Insights