Bonny

Broen

partner (notaris)
Maastricht - Airport

Telefoon: +31 88 17 17 0 17
E-mail: bonny.broen@lexquirenotarissen.nl

Bonny Broen is gespecialiseerd in nationaal en internationaal ondernemingsrecht; onder meer cross-border fusies en overnames (M&A), splitsingen, omzettingen van vennootschappen, herstructureringen en het opzetten van beleggingsfondsen. Op 7 oktober 2021 is zij benoemd tot notaris. Bonny was kandidaat-notaris sinds 2012 en is partner bij LexQuire sinds 2020.

Bonny werkt  op zowel nationaal als internationaal vlak steeds vaker in een adviserende rol. Daarnaast houdt zij zich met grote regelmaat bezig met omzettingen en splitsingen. Bonny is aangemerkt als Trusted Advisor voor veel ondernemingen. Ze is resultaatgericht en pragmatisch.

Talen

  • Nederlands
  • Engels

News & Insights