De geschillenregeling – deel 1: de contractuele geschillenregeling

| NL Law

| Leestijd: 1 minuut

Geschillen en conflicten zijn onvermijdelijk, ook in het zakenleven, het opnemen van een contractuele geschillenregeling kan escalatie voorkomen en het evenwicht binnen de onderneming weer herstellen. In deze eerste blog van de reeks omtrent geschillenregelingen staat de contractuele geschillenregeling centraal.

Wat is een contractuele geschillenregeling?

Een contractuele geschillenregeling is een vooraf vastgestelde procedure die wordt gebruikt om geschillen tussen partijen buitengerechtelijk op te lossen. Een dergelijke regeling kan worden opgenomen in bijvoorbeeld de aandeelhoudersovereenkomst, in de statuten of andere zakelijke documenten. Meestal wordt er een externe deskundige aangewezen welke in het geval van een geschil de knoop zal doorhakken.

Waarom is het belangrijk?

Een goed uitgewerkte contractuele geschillenregeling kan een waardevol instrument zijn voor bedrijven en organisaties om geschillen op te lossen op een constructieve en efficiënte manier. Er moet echter wel ervoor gewaakt worden dat de contractuele geschillenregeling niet de overdracht van aandelen uiterst bezwaarlijk of onmogelijk maakt. In dat geval zal de wettelijke geschillenregeling van toepassing zijn.

Wat zijn de voordelen?

Een contractuele geschillenregeling kent enkele voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure zoals:

efficiëntie en kostenbesparing: het proces is vaak sneller en kosteneffectiever dan een langdurige gerechtelijke procedure;

behoud van relaties: de zakelijke relatie kan behouden worden door het geschil op een meer constructieve manier op te lossen;

vertrouwelijkheid: in sommige gevallen kan een contractuele geschillenregeling de vertrouwelijkheid van het geschil waarborgen, in tegenstelling tot een openbare gerechtelijke procedure.

Hoe ziet de procedure eruit?

Onderstaand stappenplan geeft u een overzicht van hoe een contractuele geschillenregeling mogelijk in zijn werk kan gaan. Vanzelfsprekend ligt het verloop van de procedure aan hetgeen contractueel is overgenomen en hoe partijen zich opstellen richting elkander. Wanneer partijen mijlenver uit elkaar liggen zullen informele onderhandelingen bijvoorbeeld al sneller worden overgeslagen.

  1. Onderhandelingen: Meestal vinden eerst (pogingen tot) informele onderhandelingen plaats. Deze kunnen plaatsvinden met of zonder de hulp van juridische adviseurs.
  2. Mediatie of Arbitrage: Als onderhandelingen niet tot een oplossing leiden, kan mediatie of arbitrage volgen. Er zal contractueel worden vastgelegd voor welke optie gekozen dient te worden.
  3. Gerechtelijke Procedure: Als al het voorgaande geen resultaat oplevert, kan het geschil voor de rechter worden gebracht. Het kan ook zijn opgenomen dat partijen verplicht zijn tot verdere onderhandelingen, mediatie of arbitrage voordat ze naar de rechter (kunnen) stappen.

Een contractuele geschillenregeling opnemen in uw bedrijf?

De professionals van LexQuire kunnen u adviseren bij – en indien nodig het voor u – opstellen van een contractuele geschillenregeling. Bij het opstellen en implementeren van een contractuele geschillenregelingen staan de specifieke behoeften en de aard van uw bedrijf altijd voorop. LexQuire biedt u expertise in het opstellen van waterdichte clausules en kan u tevens helpen bij het begeleiden van het proces van een contractuele geschillenregeling.

Kortom, een goed opgestelde geschillenregeling is een waardevol instrument voor bedrijven om geschillen op een efficiënte en effectieve manier op te lossen. Het kan een solide basis vormen voor het behoud van zakelijke relaties en de continuïteit van uw onderneming waarborgen.

Wilt u meer weten?

Mocht u vragen hebben betreffende een contractuele geschillenregeling of bent u van plan een dergelijke regeling op te nemen in uw bedrijf? Neem dan contact op met een van de specialisten van LexQuire. Zij adviseren u graag over uw mogelijkheden.

Wilt u meer weten over de over de geschillenregeling? Lees dan hier het tweede deel van deze blogreeks.

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *