Corona-voucher met SGR garantie

| Leestijd: 6 minuten

Het afgelopen jaar hebben diverse reizigers een zogenoemde corona-voucher aangeboden gekregen, maar wat kan een reiziger daar nu mee?

Aanleiding tot de corona-voucher

Ruim één jaar na de corona-crisis is de kommer nog niet voorbij. Het afgelopen jaar zijn diverse sectoren (zeer) hard getroffen door de gevolgen die deze gezondheidscrisis met zich heeft meegebracht. Zo ook de reisbranche. Zij heeft de corona-voucher in het leven geroepen om zo het hoofd boven water te kunnen houden.

Door de overheidsmaatregelen in de landen om ons heen, maar ook in ons eigen land, zijn veel reizen en trips het afgelopen jaar aan onze neuzen voorbij gegaan. Dit heeft voor veel pakketaanbieders tot problemen geleid. Deze pakketaanbieders boeken sommige onderdelen vaak vooraf. Ze hebben dus al betaald voor de overnachting, de reis of “de voetbalwedstrijd”. De hele wereld is door de corona-maatregelen op zijn kop gezet. Bijna alle reizigers hebben tegelijkertijd hun plannen moeten annuleren. Daardoor was het voor pakketaanbieders niet mogelijk om iedereen direct terug te betalen.

Corona-voucher en de SGR-garantie

Op pakketreizen rust normaliter een zogenoemde SGR-garantie. Vanuit deze garantie wordt de aanbetaling aan de reiziger terugbetaald, indien de pakketaanbieder failliet gaat.

SGR staat voor ‘Stichting Garantiefonds Reisgelden. SGR is een Nederlandse organisatie die garantstaat voor een door reizigers geboekte reis in het geval een reisorganisatie in financiële moeilijkheden komt. Daarnaast hebben we in Nederland de ANVR; ‘Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen’. De SGR en de ANVR hebben samen de corona-voucher in het leven geroepen.

Deze corona-voucher is bedoeld om pakketaanbieders ademruimte te bieden om hun financiële situatie op orde te brengen. Gedurende de looptijd van zo’n corona-voucher (gemiddeld één jaar) blijft de SGR-garantie daarop rusten. Dit betekent dat de reiziger verzekerd blijft van een terugbetaling van de aanbetaling, indien de pakketaanbieder in financiële malaise komt.

Corona-voucher accepteren?

Een reiziger is niet verplicht de corona-voucher de accepteren. Op dit moment mag een reiziger ook kiezen om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst. De pakketaanbieder schiet immers tekort in de nakoming van de overeenkomst. Bij ontbinding verzoekt de reiziger tot terugbetaling van de door hem gedane aanbetaling bij de pakketaanbieder. Er is momenteel nog geen rechtspraak over de ontbinding van een overeenkomst, waardoor het onduidelijk is in hoeverre een ontbinding succesvol zou zijn. Ook is nog onduidelijk of een pakketaanbieder zich kan beroepen op overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden. Vooralsnog kan een corona-voucher geweigerd worden en mag men overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Wat nu als u van de corona-voucher af wilt?

Allereerst is het van belang om te controleren of de toegestuurde corona-voucher wel voldoet aan alle gestelde eisen. Is dat niet zo, dan is de SGR-garantie mogelijk niet van toepassing. De volgende zaken moeten op de voucher zijn vermeld:

  • de waarde van de voucher. Deze waarde kan niet hoger zijn dan de reeds door de reiziger betaalde reissom, tot aan het moment waarop de pakketaanbieder de reis annuleert in verband met corona;
  • de naam van degene die de geannuleerde reis heeft geboekt;
  • een uitgiftedatum van de voucher;
  • een einddatum die maximaal 1 jaar na de uitgifte datum ligt;
  • de termen : ‘Corona’ en ‘voucher’;
  • dat de garantieregeling van SGR van toepassing is conform bestuursbesluit van
    16 maart 2020.

Een reiziger mag altijd beslissen dat hij liever toch zijn geld terug wil. Hij is niet verplicht om op enig moment gebruik te maken van de voucher. Als zes maanden na uitgifte van de corona-voucher zijn verstreken, mag een reiziger zijn geld terugvragen en dient de pakketaanbieder aan dat verzoek te voldoen. Als de pakketaanbieder daaraan binnen het jaar waarin de SGR-garantie op de voucher rust niet voldoet, kan de reiziger een claim indienen bij de SGR met het verzoek de SGR-garantie te verlengen. Zo blijft de reiziger “beschermd”. Hij wordt namelijk niet zonder meer de dupe van een pakketaanbieder die niet tot betaling overgaat en de termijn van de SGR-garantie laat verstrijken.

Conclusie

Een reiziger is niet verplicht een corona-voucher te accepteren, maar doet er verstandig aan dit wel te doen. Indien de reiziger overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is er namelijk geen SGR-garantie. Deze is er wel als de voucher geaccepteerd wordt. Door de acceptatie kan een reiziger niet zonder meer aanspraak maken op terugbetaling. Daarentegen is wel het door de reiziger betaalde bedrag veiliggesteld. Hoe een en ander precies in de praktijk zijn uitwerking krijgt, is nog niet voldoende duidelijk. De één jaarstermijn van de meeste vouchers zal de komende maanden aflopen, waarna er wellicht wat meer aandacht komt voor de praktische uitwerkingen van de SGR-garantie.

Heeft u vragen over uw corona-voucher? De specialisten van LexQuire Tax & Law denken graag met u mee. U kunt ze direct bereiken via info@LexQuire.nl of via 043- 711 22 07.

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *