Het buitengerechtelijk akkoord – mogelijk of niet?

Uitkoop bij Fifty Fifty aandeelhouders

Een veelvoorkomende structuur bij kapitaalvennootschappen bestaat uit twee 50-procentsaandeelhouders die al dan niet (beide) bestuurder zijn. Zolang de neuzen dezelfde kant op wijzen, kan voortvarend en daadkrachtig geopereerd worden op aandeelhouders- en...