Ontbinding van een borgtochtovereenkomst

Ontbinding van een borgtochtovereenkomst

In deze bijdrage ga ik kort in op de vraag of een borgtochtovereenkomst ontbonden kan worden. De Hoge Raad heeft namelijk op 15 juni 2018[1] bepaald dat dit in beginsel niet mogelijk is. De casus was (versimpeld weergegeven) als volgt: A had een borgtocht afgegeven...
De waarde van de aandeelhoudersovereenkomst

De waarde van de aandeelhoudersovereenkomst

De waarde van de aandeelhoudersovereenkomst Inleiding Voor aandeelhouders van een vennootschap kan het maken van afspraken essentieel zijn voor een goede samenwerking. Aandeelhoudersovereenkomsten komen daar al snel bij ter gedachte. Er zal echter moeten worden bezien...