Bedrijf oprichten Duitsland – GmbH voor Nederlandse ondernemers

| DE Law

| Leestijd: 7 minuten

Een bedrijf oprichten in Duitsland kan op verschillende manieren. De meest bekende vorm is de GmbH, vergelijkbaar met de Nederlandse bv.

Bedrijf oprichten Duitsland – GmbH

Indien een Nederlands bedrijf diensten in Duitsland wil aanbieden, komt de GmbH al gauw ter sprake. In welke gevallen is een GmbH oprichten voor een Nederlandse ondernemer zinvol? De ondernemer kan immers ook diensten in Duitsland aanbieden met zijn Nederlandse bedrijf. Toch kan het voordelen hebben om een GmbH op te richten in Duitsland. Deze bijdrage geeft een overzicht van belangrijke zaken ten aanzien van de Duitse GmbH.

Duits bedrijf; wat is een GmbH?

Een GmbH is een bedrijf naar Duits recht. Het is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij vertoont veel gelijkenissen met de Nederlandse bv. De GmbH heeft een rechtspersoonlijkheid; het bedrijf heeft zelf rechten en plichten. Zowel binnen Duitsland als internationaal. De GmbH heeft, net als de Nederlandse bv, verschillende organen. Voor de GmbH zijn dat de:

  1. Geschäftsführer (vergelijkbaar met de Nederlandse bestuurder van een bv);
  2. Gesellschafterversammlung (de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, AVA);
  3. Aufsichtsrat (vergelijkbaar met de Raad van Commissarissen, deze is niet verplicht voor kleinere GmbH’s).

Een Duitse GmbH lijkt dus veel op de Nederlandse bv, zodat een bedrijf oprichten naar Duits recht vaak ook gelijkenissen heeft met een bedrijf oprichten naar Nederlands recht.

Een Duitse GmbH oprichten; wanneer is dat zinvol?

Er is geen algemeen antwoord op deze vraag. Of het zinvol is een bedrijf in Duitsland op te richten, kan van veel omstandigheden afhangen. Als u vanuit Nederland diensten gaat verrichten zonder een vaste vestiging in Duitsland, is het zelden de moeite waard een GmbH op te richten. Dan kunnen de diensten vanuit de Nederlandse onderneming verricht worden. Let wel; ook dan kan Duits recht van toepassing zijn op de dienstverlening.

Indien u wenst om een onderneming in Duitsland te vestigen, moet de oprichting van een GmbH worden overwogen. Hier wordt de situatie bedoeld dat u daadwerkelijk een fysieke vestiging in Duitsland wil exploiteren. Of een GmbH de beste keuze is, moet bekeken worden aan de hand van de wensen en omstandigheden. Zo spelen de sector van de onderneming, de structuur van de onderneming, fiscale aspecten en natuurlijk de klanten een rol in deze afweging.

Voordelen van een Duitse GmbH voor Nederlandse bedrijven

De GmbH is in Duitsland een gangbare vennootschapsvorm voor ondernemingen van elke omvang. Met een GmbH creëert u als Nederlandse ondernemer in Duitsland duidelijke juridische voorwaarden voor uw onderneming en uw zakenpartners.  Zakenpartners uit Duitsland vinden het vaak prettig om zaken te doen met Duitse bedrijven. Krijgen zij te maken met een Nederlandse vennootschapsvorm zoals de bv, dan zorgt dat soms voor een extra juridische hoepel. Duitse zakenpartners willen dan vaak meer zekerheid en gaan een stapje verder in het controleren van overeenkomsten. Met de oprichting van een Duits bedrijf zoals de GmbH voorkomt u (juridische) onduidelijkheden en de bijbehorende juridische kosten.

Gesellschafter (aandeelhouder) van de Duitse GmbH

De Gesellschafter (aandeelhouder) is de eigenaar van de vennootschap. De taken van de Gesellschafter (aandeelhouder) strekken zich in de eerste plaats uit tot de volstorting van de Einlage (aandelen). Verder heeft de Gesellschafter (aandeelhouder) alleen taken in specifieke gevallen indien dit is vastgelegd. De Gesellschafter (aandeelhouder) is niet noodzakelijkerwijs betrokken bij operationele of administratieve werkzaamheden ten behoeve van de GmbH. De invloed van de Gesellschafter (aandeelhouder) op de vennootschap of het bestuur hangt met name af van de vorm van het Gesellschaftsvertrags (de statuten) en de Beteiligungsverhältnissen (de verhoudingen tussen de aandeelhouders).

Aansprakelijkheid van de Gesellschafter (aandeelhouder) van de GmbH

U bent als Gesellschafter (aandeelhouder) in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de GmbH. In principe bent u alleen aansprakelijk voor het bedrag van de verschuldigde bijdrage voor de aandelen (Einlage).

Geschäftsführer (bestuurder) GmbH

Anders dan de Gesellschafter (aandeelhouder) geeft de Geschäftsführer (bestuurder) leiding aan het bedrijf. Ook vertegenwoordigt hij of zij de vennootschap naar buiten toe. De Geschäftsführer (bestuurder) heeft verschillende taken. Zo is hij of zij onder meer belast met de boekhouding, de fiscale verplichtingen, de inschrijving in het handelsregister en de kennisgeving van eventuele betalingsonmacht van de vennootschap.

Aansprakelijkheid van de de Geschäftsführer (bestuurder) van de GmbH

De Geschäftsführer (bestuurder) is in beginsel niet aansprakelijk voor schulden of verplichtingen de GmbH. Alleen in specifieke gevallen is hij of zij aansprakelijk met het privé-vermogen. Dit kan het geval zijn als de Geschäftsführer (bestuurder) zijn plichten heeft verzuimd. Hij kan verdere aansprakelijkheidsrisico’s beperken met een Directors & Officers liability-verzekering (D&O-verzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering).

Kosten oprichten bedrijf in Duitsland

Het startkapitaal voor een GmbH in Duitsland bedraagt ten minste € 25.000,00.

Inbreng startkapitaal – geld en goederen

Er moet ten minste een bedrag ter hoogte van € 12.500,00 volgestort worden op de aandelen van de GmbH. Verder bestaat de mogelijkheid om zogenaamde bijdragen in natura in te brengen. Dit betekent dat economische goederen kunnen worden ingebracht (bijvoorbeeld een machine of onroerend goed) in plaats van het geldbedrag. Een inbreng in natura moet volledig zijn voldaan voordat deze in het handelsregister in Duitsland wordt ingeschreven. In het geval van een inbreng in natura moet de waarde van het goed worden aangetoond.

Gesellschaftsvertrag (statuten)

In de praktijk wordt het Gesellschaftsvertrag (statuten) vaak door Rechtsanwälte (advocaten) opgesteld. Zo kan het aan de specifieke behoeften van de onderneming aangepast worden, rekening houdend met mogelijke andere vestigingen in Nederland. Het doel van het Duitse bedrijf kan worden vastgelegd. Het is aan te raden om voor deze kosten van het opstellen van het Gesellschaftsvertrag (statuten) een planning te maken. De specialisten van LexQuire kunnen uw Gesellschaftsvertrag (statuten) voor u opstellen.

Daarnaast zijn er kosten voor de notariële vastlegging van het Gesellschaftsvertrag (statuten). De notariële vastlegging van Gesellschaftsvertrag (statuten) vindt plaats bij een Duitse notaris.

Voor- en nadelen van een GmbH

Voordelen Nadelen
Het aansprakelijkheidsrisico van de Gesellschafter (aandeelhouder) wordt in belangrijke mate beperkt. In beginsel zijn de Gesellschafter (aandeelhouders) slechts aansprakelijk ten belope van het te verstrekken aandelenkapitaal, dat ten minste € 25.000 bedraagt. De ondernemer moet ten minste € 12.500,00 investeren op het moment van oprichting.
Het Gesellschaftsvertrag (statuten) kan zeer flexibel worden opgesteld naar gelang de behoeften van de onderneming. De rechtsvorm van de GmbH kan dus zowel voor een startende onderneming als voor een dochteronderneming in een internationaal concern worden gebruikt. De oprichting is ingewikkelder dan bij een personenvennootschap, omdat veel formaliteiten in acht moeten worden genomen. Denk hierbij aan het notarieel vastleggen van het Gesellschaftsvertrag (statuten).
De GmbH is in Duitsland een erkende vennootschapsvorm en geniet daarom een breed vertrouwen bij zakenpartners. Voor de instandhouding van het kapitaal gelden bijzondere voorschriften.
De bezoldiging van de Geschäftsführer (bestuurder) kan worden afgetrokken als bedrijfskosten. De GmbH moet een balans opmaken en de jaarrekening openbaar maken.

Oprichting van de GmbH in Duitsland

Om een GmbH in Duitsland op te richten, moet een Gesellschaftsvertrag worden gesloten (statuten opgesteld). Het Gesellschaftsvertrag (statuten) moet door een Duitse notaris worden vastgelegd. De volgestorte aandelen moeten ten minste een bedrag ter hoogte van € 12.500,00 bedragen. Bovendien moet ten minste één bestuurder worden benoemd. Verder moet de GmbH in het handelsregister in Duitsland worden ingeschreven.

 

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *
ontslag in Duitsland

Ontslag in Duitsland

Werkt u voor een Duitse werkgever en staat in uw…
| Christina Roo
| DE Law